Olgu Sunumları

68. Retiküler Psödodrusen

Öyküsü: Görmede azalma şikayeti olan 85 yaşında bayan hasta kliniğimizde değerlendirildi. Diabetes Mellitus (+) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde...

67. Retina Pigment Epiteli Yırtığı

Öyküsü: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu öyküsü olan 74 yaşında bayan hasta sol gözde görmede azalma şikayeti ile değerlendirildi. Diabetes Mellitus (+) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Sigara...

66. Subretinal Pigment Epiteli Hiperreflektan Lezyonu Şeklinde Prezente Olan Best Hastalığı

Öyküsü: Best vitelliform maküla distrofisi öyküsü olan 26 yaşında erkek hasta görme azlığı şikâyeti ile muayeneye geldi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (+) Sigara (-) Travma (-) Muayene...

65. Perifoveal Eksüdatif Vasküler Anormal Kompleks

Öyküsü: Sağ gözünde bulanık görme şikayeti olan 40 yaşında erkek hasta kliniğimizde değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 9/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı...

64. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Zemininde Edinilmiş Vitelliform Lezyon

Öyküsü: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu öyküsü olan 84 yaşında bayan hasta görme azlığı şikayeti ile değerlendirildi. Diabetes Mellitus (+) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 3/10, sol gözde 3/10 düzeyindeydi....

63. Koroidal Makrodamar

Öyküsü: Rutin kontrol amacıyla kliniğimize başvuran 67 yaşında bayan hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde...

62. İzole Foveal Hipoplazi

Öyküsü: Rutin kontrol amacı ile kliniğimize başvuran 45 yaşında erkek hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 9/10, sol gözde 9/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ...

61. Koroid Rüptürü

Öyküsü: Sol gözünde künt travma sonrası görmede azalma şikayeti olan 20 yaşında erkek hasta kliniğimizde değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (+) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 2/10 düzeyindeydi....

60. Koroidal Nevüs ile İlişkili Subretinal Sıvı

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 50 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 5/10 düzeyindeydi. Göz...

59. Kozmetik Laserin Neden Olduğu Makula Hasarı

Öyküsü: Sağ gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 25 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Yanlışlıkla kozmetik lasere maruz kaldığını ifade etmekteydi. Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde...

58. Kubbe Şeklinde Makula ile İlişkli Seröz Retina Dekolmanı

Öyküsü: Sağ gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 50 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 5/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Sferik...

57. Ekzofitik Jukstapapiller Retinal Kapiller Hemanjioblastom

Öyküsü: Sağ gözünde uçuşma şikâyeti ile başvuran 60 yaşında bayan hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikâyesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ...

56. Miyelinli Retina Sinir Lifi

Öyküsü: Rutin kontrol amacı ile kliniğimize başvuran 41 yaşında bayan hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ...

55. Koroidal Nevüs

Öyküsü: Rutin kontrol amacı ile kliniğimize başvuran 60 yaşında bayan hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ...

54. Fundus flavimakulatus taklit eden patern distrofisine sekonder koroidal neovasküler membran

Öyküsü: Yaklaşık 3 gündür sağ gözde görme kaybı şikayeti ile başvuran 60 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 6/10, sol gözde...

53. Kütiküler Drusen ile İlişkili Vitelliform Makula Lezyonu

Öyküsü: Yaklaşık 3 yıldır her iki gözde görme kaybı şikayeti ile başvuran 45 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 7/10, sol...

52. Valsalva Retinopatisi

Öyküsü: Valsalva manevrası sonrası sol gözünde ani ağrısız görme kaybı şikayeti ile başvuran 41 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği sağ gözde 10/10, sol gözde...

51. Koroideremi

Öyküsü: İlerleyici tarzda gece görme kaybı şikayeti olan 39 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 9/10, sol gözde 9/10 düzeyindeydi. Göz içi...

50. Psödoksantoma Elastikum Olgusunda Anjioid Streaks ile İlişkili Koroid Neovaskülarizasyonu

Öyküsü: Yaklaşık 3 haftadır sağ gözde görme kaybı şikayeti olan 27 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Hastanın boyun bölgesinde daha geniş plaklar ile birleşim gösteren küçük...

49. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili vaskülarize seröz pigment epitel dekolmanı

Öyküsü: Yaklaşık 3 aydır sol gözde ilerleyici tarzda görme kaybı şikayeti olan 75 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (+) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 9/10, sol...

48. Sınırlı Koroid Hemanjiomu

Öyküsü: Yaklaşık 3 aydır sol gözde bulanık görme şikayet olan 34 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 4/10...

47. Çok Geç Başlangıçlı Psödofakik Kistoid Makula Ödemi

Öyküsü: Yaklaşık 8 yıl önce her iki gözüne katarakt ameliyatı uygulanan ve iki aydır sol gözde az görme şikayeti olan 68 yaşında kadın hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (+) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene...

46. Bietti’nin Kristalin Distrofisi

Öyküsü: Yaklaşık 5 yıldır her iki gözde de ilerleyici tarzda görme kaybı şikayeti olan 25 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde...

45. Hipertansif Retinopati

Öyküsü: Yaklaşık 1 haftadır her iki gözünde bulanık görme ve baş ağrısı şikayeti olan 60 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Koroner arter hastalığı ve kontrolsüz hipertansiyon öyküsü bulunmaktaydı. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-)          Sigara...

44. Makuler Telenjiektazi Tip 1

Öyküsü: Sağ gözde ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 44 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. ...

43. Makuler Telenjiektazi Tip 2

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 68 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Sigara (+) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde 7/10 düzeyindeydi....

42. Miyopik Traksiyon Makulopatisi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 62 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde 1/10...

41. Juvenil Retinoskizis

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 17 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sigara (-) Sistemik Hipertansiyon (-) ...

40. Torpedo Makulopatisi

Öyküsü: Herhangi bir şikayeti olmayan 6 yaşında kız hasta kliniğimize başvurdu. Dış merkezde yapılan rutin kontrolde sağ gözde leke tespit edildiğini ailesi tarafından ifade edildi. Aile hikâyesi (-)                                                                                           ...

39. Erişkin Tip Foveomakular Vitelliform Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 75 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her...

38. Akromatopsi

Öyküsü: Çocukluktan itibaren az gördüğünü ifade eden 31 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.  Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Primer pozisyonda horizontal nistagmus izlenmekteydi. Görme keskinliği tashih ile her...

37. Oküler Albinizm

Öyküsü: Her iki gözde az görme şikâyeti olan 27 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde 2/10 düzeyindeydi....

36. Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                                          ...

35. Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde...

34. Hipotoni Makulopatisi

Öyküsü: Sağ gözünde görme azalması şikayeti olan 66 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. 6 yıl önce glokom nedeniyle sağ gözüne trabekülektomi ameliyatı yapıldığını, ameliyat sonrası göz içi basıncının çok düştüğünü ifade ediyordu. Diabetes Mellitus (-) Sistemik...

33. Alport Sendromu

Öyküsü: Her iki gözünde görme azalması şikayeti olan 42 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi. 10 yaşından beri işitme azlığı olduğunu ve 5 yıldır da böbrek yetmezliği olduğunu ifade ediyordu. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi...

32. Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü

Öyküsü: Sol gözünde görme azalması şikayeti olan 62 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Anne-baba akraba evliliği (-) İlaç kullanımı (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol...

31. Benign Konsantrik Anüler Makuler Distrofi

Öyküsü: Rutin göz kontrolü sonrasında her iki gözünde kalıtımsal bir retinahastalığı tespit edildiğini ifade eden 30 yaşındaki erkek hasta kliniğimizedeğerlendirildi.Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)İlaç kullanımı (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği...

30. Koroid Hemanjiomu

Öyküsü: Sağ gözünde 3 yıldır görme azalması şikayeti olan 56 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi.Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)İlaç kullanımı (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde...

29. Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati

Öyküsü: Yaklaşık 1 yıldır sol gözde daha belirgin olmakla birlikte her iki gözde görme kaybı olan 60 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. 10 gün önce geçirilmiş sol göz katarakt ameliyatı (+) Diabetus mellitus (-) Hipertansiyon(-) Aile öyküsü (-) Anne-baba...

28. Bietti’nin Kristalin Distrofisi

Öyküsü: Doğuştan itibaren sağ gözünde az görme şikayeti olan ve son yıllarda her iki gözde de geceleri görmekte zorlandığını ifade eden 28 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile hikayesi (-) Anne-baba akraba...

27. Stargardt Hastalığını Taklit Eden Multifokal Pattern Distrofi

Öyküsü: 4 ay önce rutin kontrol sırasında retina problemi tespit edilen 49 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile hikayesi (-) Anne-baba akraba evliliği (-) Geçirilmiş tiroidektomi (+) İlaç kullanımı (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği...

26. Makroretiküler Distrofi

Öyküsü: Her iki gözünde 5 yıldır görme azalması şikayeti olan 52 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) İki kardeşler diğer kız kardeşi normal, Anne-baba akraba evliliği (-) İlaç kullanımı (-) Sigara (-) Travma...

Son Eklenenler