Olgu Sunumları

47. Çok Geç Başlangıçlı Psödofakik Kistoid Makula Ödemi

Öyküsü: Yaklaşık 8 yıl önce her iki gözüne katarakt ameliyatı uygulanan ve iki aydır sol gözde az görme şikayeti olan 68 yaşında kadın hasta kliniğimizde...

46. Bietti’nin Kristalin Distrofisi

Öyküsü: Yaklaşık 5 yıldır her iki gözde de ilerleyici tarzda görme kaybı şikayeti olan 25 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile...

45. Hipertansif Retinopati

Öyküsü: Yaklaşık 1 haftadır her iki gözünde bulanık görme ve baş ağrısı şikayeti olan 60 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Koroner arter hastalığı ve...

44. Makuler Telenjiektazi Tip 1

Öyküsü: Sağ gözde ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 44 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. ...

43. Makuler Telenjiektazi Tip 2

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 68 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Sigara (+) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde 7/10 düzeyindeydi....

42. Miyopik Traksiyon Makulopatisi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 62 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde 1/10...

41. Juvenil Retinoskizis

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 17 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sigara (-) Sistemik Hipertansiyon (-) ...

40. Torpedo Makulopatisi

Öyküsü: Herhangi bir şikayeti olmayan 6 yaşında kız hasta kliniğimize başvurdu. Dış merkezde yapılan rutin kontrolde sağ gözde leke tespit edildiğini ailesi tarafından ifade edildi. Aile hikâyesi (-)                                                                                           ...

39. Erişkin Tip Foveomakular Vitelliform Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 75 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her...

38. Akromatopsi

Öyküsü: Çocukluktan itibaren az gördüğünü ifade eden 31 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.  Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Primer pozisyonda horizontal nistagmus izlenmekteydi. Görme keskinliği tashih ile her...

37. Oküler Albinizm

Öyküsü: Her iki gözde az görme şikâyeti olan 27 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikâyesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde 2/10 düzeyindeydi....

36. Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                                          ...

35. Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile her iki gözde...

34. Hipotoni Makulopatisi

Öyküsü: Sağ gözünde görme azalması şikayeti olan 66 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. 6 yıl önce glokom nedeniyle sağ gözüne trabekülektomi ameliyatı yapıldığını, ameliyat sonrası göz içi basıncının çok düştüğünü ifade ediyordu. Diabetes Mellitus (-) Sistemik...

33. Alport Sendromu

Öyküsü: Her iki gözünde görme azalması şikayeti olan 42 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi. 10 yaşından beri işitme azlığı olduğunu ve 5 yıldır da böbrek yetmezliği olduğunu ifade ediyordu. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi...

32. Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü

Öyküsü: Sol gözünde görme azalması şikayeti olan 62 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Anne-baba akraba evliliği (-) İlaç kullanımı (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol...

31. Benign Konsantrik Anüler Makuler Distrofi

Öyküsü: Rutin göz kontrolü sonrasında her iki gözünde kalıtımsal bir retinahastalığı tespit edildiğini ifade eden 30 yaşındaki erkek hasta kliniğimizedeğerlendirildi.Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)İlaç kullanımı (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği...

30. Koroid Hemanjiomu

Öyküsü: Sağ gözünde 3 yıldır görme azalması şikayeti olan 56 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi.Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği (-)İlaç kullanımı (-)Sigara (-)Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde...

29. Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati

Öyküsü: Yaklaşık 1 yıldır sol gözde daha belirgin olmakla birlikte her iki gözde görme kaybı olan 60 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. 10 gün önce geçirilmiş sol göz katarakt ameliyatı (+) Diabetus mellitus (-) Hipertansiyon(-) Aile öyküsü (-) Anne-baba...

28. Bietti’nin Kristalin Distrofisi

Öyküsü: Doğuştan itibaren sağ gözünde az görme şikayeti olan ve son yıllarda her iki gözde de geceleri görmekte zorlandığını ifade eden 28 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile hikayesi (-) Anne-baba akraba...

27. Stargardt Hastalığını Taklit Eden Multifokal Pattern Distrofi

Öyküsü: 4 ay önce rutin kontrol sırasında retina problemi tespit edilen 49 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile hikayesi (-) Anne-baba akraba evliliği (-) Geçirilmiş tiroidektomi (+) İlaç kullanımı (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği...

26. Makroretiküler Distrofi

Öyküsü: Her iki gözünde 5 yıldır görme azalması şikayeti olan 52 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) İki kardeşler diğer kız kardeşi normal, Anne-baba akraba evliliği (-) İlaç kullanımı (-) Sigara (-) Travma...

25. Polipoidal Koroidal Vaskülopati

Öyküsü: Sol gözünde 6 aydır olan görme azlığı şikayeti olan 60 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.Diabetes Mellitus: 5 yıldır (+)Sistemik Hipertansiyon: 5 yıldır (+)İlaç kullanımı: Antihipertansif, oral antidiabetikSigara: YokTravma hikayesi: YokAile hikayesi: Yok Muayene Bulguları Görme...

24. Kon Distrofisi

Öyküsü: Son on yıldır her iki gözünde görme azlığı şikayeti olan ve iki abisinde benzer hastalık olduğunu ifade eden 42 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.Gece görememe (yok)İşitme kaybı (yok)Diabetes Mellitus (yok)Sistemik Hipertansiyon (yok)İlaç kullanımı...

22. Akut Maküler Nöroretinopati

Öyküsü: Sağ gözünde 3 ay önce aniden görme bulanıklığı ve lekeli görme hisseden 34 yaşındaki bayan hastanın bilinen bir sistemik hastalığı yoktu.Aile hikayesi: özellik yok.İlaç kullanımı: Sürekli kullandığı ilaç yok. Görme bulanıklığından bir hafta önce...

21. Retinal Anjiomatöz Proliferasyon

Öyküsü: Sağ gözünde 10 gündür görme azlığı tarif eden 65 yaşında bayan hasta.Diabetes Mellitus (yok)Sistemik Hipertansiyon (yok)İlaç: Lipitor tb (Atorvastatin kalsiyum)Sigara (yok)Travma hikayesi (yok)Aile hikayesi (yok) Muayene Bulguları Görme keskinliği sağ gözde 6-7/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi....

20. Bietti’nin Kristalin Distrofisi

Öyküsü: Yaklaşık 6 yıldan beri hızlı bir şekilde ilerleyen her iki gözde görme azalması tarif eden 21 yaşındaki erkek hastanın bilinen herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Gece görmede zorlanma (var)İşitme zorluğu (yok)Akraba evliliği (var-anne babası 1....

19. Retinitis Pigmentosa

Öyküsü: Her iki gözde 15 yaşında başlayan ve giderek artan görme azlığı ve gece görememe şikayeti olan 41 yaşındaki erkek hasta 25 yaşından sonra araba kullanamaz düzeyde görmesinin bozulduğunu ifade etmekteydi. Gece görememe (var)İşitme kaybı (yok)Diabetes...

18. Kon Distrofisi

Öyküsü: İlkokul yıllarında başlayan az görme tarif eden 31 yaşındaki kadın hasta muayene edildi. Hasta ışığa çok hassas olduğunu bildirmekteydi.Gece göre güçlüğü (yok)İşitme kaybı (yok)Diabetes Mellitus (yok)Sistemik Hipertansiyon (yok)İlaç anamnezi (yok)Sigara kullanımı (yok)Travma hikayesi (yok)Aile...

17. Olgu Sunumu: Miyopik Koroidal Neovaskülarizasyon

Öyküsü Sol gözünde 1 aydır kırık görme şikayeti olan 35 yaşındaki bayan hasta daha önceki muayenesi sonucunda gözünde iltihabi bir hastalık olduğunun ve sistemik kortizon tedavisi gerektiğinin ifade edildiğini söylemekteydi. Sistemik hastalık     (-) Aile hikayesi: Annesi...

16. Benign Konsantrik Anüler Maküler Distrofi

Öyküsü: Laboratuar çalışması sırasında yoğun ultraviyole ışığa maruz kalma sonrası ekspojur keratopati nedeniyle acilde görülen 32 yaşındaki kadın hasta yapılan göz muayenesi sonrası iki gözde maküla yanığı ön tanısı ile kliniğimize sevk edilmişti. Hastamız mikrobiyoloji...

15. Nanoftalmus

Öyküsü: Yaklaşık 3 yıldır her iki gözden üveit teşhisi ile tedavi gördüğünü ifade eden 25 yaşındaki kadın hasta durumu ile ilgili görüş almak için müracaat etmişti. Bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan hastanın aile anamnezinde...

14. Familial Foveal Retinoskizis

Öyküsü: Her iki gözde çocukluk yıllarından beri var olan görme azalması nedeniyle muayene edilen 35 yaşındaki erkek hastanın hikayesinde 14 yaşında iken retinoskizis tanısı aldığı öğrenildi. 10 yıl önce sağ göz retinasına laser yapıldığı ifade...

13. Fundus Flavimakulatus

Öyküsü: Yaklaşık 10 yıldan beri her iki gözünde tedrici görme azalması geliştiğini ifade eden 65 yaşındaki hastaya daha önce yapılan muayenesinde “sarı nokta hastalığı” teşhisi konulmuş. Bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan hastanın aile anamnezinde...

12. Tilted Disk Sendromu

Öyküsü: Sistemik bir hastalığı olmayan ve aile hikayesinde 4 kardeşinden birinde göz problemi olduğunu bildiren 13 yaşındaki kız çocuğunun yaklaşık 5 yıldır her iki gözde bulanık görme şikayeti vardı. Bilinen herhangi bir sistemik hastalığı, ilaç...

11. OCT Çekim Hatası

Öyküsü Bilinen herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan 73 yaşındaki bayan hastanın yapılan rutin göz muayenesinde her iki gözde glokom şüphesi uyandıran optik sinir ekskavasyonları izlendi. Muayene Bulguları Hastanın görme keskinliği her iki gözde 10/10 düzeyindeydi. ön segment...

10. Olası oküler histoplasmosise sekonder akut kör nokta genişleme sendromu.

Öyküsü: Sistemik bir hastalığı olmayan ve aile hikayesinde bir özellik saptanmayan 15 yaşındaki kız çocuğu sağ gözünde 1 ay önce hissettiği ani görme bulanıklığı tariflemekteydi. Hikayesinde o sırada başka bir klinikte görülmüş olduğu ve görme...

9. Okült Maküler Distrofi

Öyküsü: Dokuz yaşından beri görme azlığı ve parlak görmeden şikayet eden 15 yaşındaki erkek hasta ailesinin tek çocuğuydu. Anne ve babası 1. derece akrabaydılar (amca cocukları). Muayene Bulguları Hastanın yapılan oftalmolojik muayenesinde görme kesiknliği her iki gözde...

8. Myelinli Sinir Lifi

Öyküsü: Sol gözünde son aylarda var olan bulanıklığının daha da arttığını hisseden 34 yaşında bayan hastanın bilinen herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Aile anamnezinde özellik bulunmayan hastanın herhangi bir medikal tedavi ya da operasyon öyküsü...

7. Optik Disk Druseni

Öyküsü: İki aydır sağ gözünde bulanık görme farkeden ve 2 yıl önce de yine sağ gözünde bulanık görme yaşadığını ifade eden 24 yaşındaki bayan hastanın bilinen herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Daha önce çekilen kraniyel...

4. Olgu Sunumu: Optik Pit Makulopatisi ile Birlikte Makula Deliği

Öyküsü: Yaklaşık 18 yıl kadar önce sağ gözünün bulanık gördüğünü farkeden ancak yapılan göz muayeneleri sonucunda herhangi bir tedavi önerilmeyen 40 yaşındaki bayan hasta özellikle son 1 yıl içinde sağ gözdeki görme netliğinin daha da...

3.Pakikoroid Pigment Epitelyopati

Öyküsü: Rutin göz muayenesine başvuran 48 yaşında bayan hastanın sağ gözünde lekeler tespit edilmiştir. Muayene Bulguları Görme keskinliği her iki gözde tam olan hastanın ön segment muayenesi normaldi ve göz içi basınçları her iki gözde 14 mmHg...

2. Valsalva Retinopati Sekeli

Öyküsü: Yaklaşık 8 ay kadar önce geçirdiği normal doğum sonrası sağ gözünde bulanık görme gelişen ve bu bulanıklığın zamanla açıldığını ifade eden 22 yaşındaki bayan hasta bulanıklığın azalmasına rağmen hala sağ gözü ile kalitesiz gördüğünü...

Son Eklenenler