61. Koroid Rüptürü

Öyküsü:

Sol gözünde künt travma sonrası görmede azalma şikayeti olan 20 yaşında erkek hasta kliniğimizde değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (+)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 2/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 20 mmHg, sol gözde 25 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus bulguları sağ gözde doğaldı. Sol göz fundus muayenesinde koroidal rüptür ve epiretinal membran izlendi (Resim 1).

Fundus otoflöresans görüntülemede, koroid rüptürü ile uyumlu görünümünde hipo-otoflöresan alanlar belirlendi (Resim 2).

SD-OCT incelemede, subfoveal epiretinal membran ve retina pigment epiteli-Bruch membran kompleksi hasarı görüntülendi (Resim 3).

Tanı

Koroid Rüptürü

Koroid rüptürü, koroid, Bruch membranı ve retina pigment epitelini (RPE) etkileyen bir tablodur ve genellikle travmatik bir yaralanmanın sonucudur. Kapalı glob yaralanması sırasında, göz küresi önce mekanik olarak sıkıştırılır ve ardından hızlı bir şekilde gerilime uğrar. Skleranın gerilme kuvveti bu sıkıştırmaya karşı koyabilir. Aynı zamanda retina dokusu elastiktir ve böyle bir yaralanma sırasında gerilime uğrar. Diğer taraftan Bruch membranı gerilme kuvveti dayanımına veya elastikiyete sahip olmadığı için yırtılır. Koryokapillaris hasara uğradığında RPE ve retina altına kanama meydana gelir. Söz konusu kanamalar başlangıçta koroid rüptürünü gizleyebilir. Günler içinde hemoraji geriler ve beyaz / sarı görünümünde, eğri, hilal şeklinde bir subretinal lineer lezyon görülür. Genellikle optik disk çevresinde konsantriktir bir şekilde yerleşmektedir. Nadir durumlarda, koroid rüptürü radyal olarak uzanabilir. Bir veya daha fazla koroid rüptürü mevcut olabilir. Zamanla koroid neovaskülarizasyonu (KNV) gelişebilir. Rüptür veya KNV fovea merkezinden uzakta meydana geldi ise görme etkilenmeyebilir.

Ayırıcı Tanı 

Lacquer çatlakları, angioid streaks

Tedavi

Amsler grid testi ile takip yapılması önerilmektedir. Bununla birlikte, KNV geliştiğinde, intravitreal anti-VEGF enjeksiyonları kullanılabilir.

Referanslar:

Lupidi M, Muzi A, Castellucci G, et al. The choroidal rupture: current concepts and insights. Surv Ophthalmol. 2021;66:761-770. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33545177/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler