54. Fundus flavimakulatus taklit eden patern distrofisine sekonder koroidal neovasküler membran

Öyküsü:

Yaklaşık 3 gündür sağ gözde görme kaybı şikayeti ile başvuran 60 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 6/10, sol gözde 9/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 14 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus muayenede her iki gözde arka kutupta kümelenmiş çoklu sarımtırak birikintiler saptandı (Resim 1).

Fundus otoflöresans görüntülemede her iki gözde vitelliform lezyonlar hiperotoflöresan görünümündeydi (Resim 2).

Optik koherens tomografi (OCT) incelemesinde sağ gözde subretinal hiperreflektan madde ve intraretinal boşluklar görüntülendi (Resim 3).

Optik koherens tomografi anjiografi incelemesinde sağ gözde dallanan damar ağı izlendi (Resim 4).

Tanı

Fundus flavimakulatus taklit eden patern distrofisine sekonder koroidal neovasküler membran

Pattern distrofileri, retina pigment epitelinin bir grup kalıtsal bozukluğudur. Pattern distrofileri, pigment dağılımı paternine göre 5 tipe ayrılır: erişkin başlangıçlı vitelliform maküler distrofi, kelebek şekilli pattern distrofi, retiküler distrofi, fundus flavimakulatus taklit eden pattern distrofi ve fundus pulverulentus. Pattern distrofiler genellikle iyi görsel prognoza sahiptir, fakat nadiren koroid neovasküler membran gibi komplikasyonlarla ilişkili olabilir. Fundus flavimakulatus taklit eden pattern distrofisinde sekonder koroid neovasküler membran son derece nadir olarak bildirilmiştir.

Ayırıcı Tanı

Neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, pakikoroid neovaskülopati, angioid streakse sekonder gelişen koroidal neovaskülarizasyonu, Best makula distrofisine sekonder gelişen koroidal neovaskülarizasyonu

Tedavi

Anti-VEGF enjeksiyonlarının, patern distrofisine sekonder koroid neovasküler membranı olan hastalarda anatomik ve fonksiyonel iyileşme sağladığını gösterilmiştir.

Referanslar:

Nangia P, Shah D, Saurabh K, Roy R. Efficacy of anti-VEGF in the treatment of choroidal neovascular membrane secondary to pattern dystrophy simulating fundus flavimaculatus. GMS Ophthalmol Cases. 2019;9:21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6637455/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler