30. Koroid Hemanjiomu

Öyküsü:

Sağ gözünde 3 yıldır görme azalması şikayeti olan 56 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi.
Diabetes Mellitus (-)
Sistemik Hipertansiyon (-)
Aile Hikayesi (-)
Anne-baba akraba evliliği (-)
İlaç kullanımı (-)
Sigara (-)
Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 1/10, sol gözde 9/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 9 mmHg, sol gözde 10 mmHg ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde nükleer skleroz izleniyordu. Fundus muayenesinde sağ gözde arka kutupta elevasyon izleniyordu (Resim 1), sol gözde belirgin bir patoloji izlenmiyordu.

Koroid Hemanjiomu
Resim 1

Test Sonuçları

Fundus otofloresans görüntüsünde sağ gözde arka kutupta geniş bir alanda hipootofloresans izleniyordu (Resim 2).

Koroid Hemanjiomu Fundus otofloresans
Resim 2

Optik koherens tomografi (OCT) görüntüsünde sağ gözde koroidi yukarı doğru iten oldukça büyük bir lezyon, subretinal sıvı ve intraretinal sıvı izleniyordu (Resim 3).

Koroid Hemanjiomu OCT
Resim 3

Floresein anjiografi (FA) tetkikinde sağ gözde arka kutupta hiperfloresans (Resim 4), indosiyanin yeşili anjiografi (ICGA) tetkikinde sağ gözde geç fazlarda hipofloresans (Resim 5) izleniyordu.

Koroid Hemanjiomu floresein anjiografi
Resim 3A
Koroid Hemanjiomu indosiyanin yeşili anjiografi
Resim 3B

Ayırıcı Tanısı

Koroidal nevüs, metastaz

Tanı

Koroid hemanjiomu
Koroid hemanjiomu iyi huylu bir hamartomdur. İki farklı klinik tablo olarak karşımıza çıkar. Sınırlı koroid
hemanjiomu, sistemik bulgusu olmayan izole bir lezyondur. Difüz tip koroid hemanjiomu ise Sturge-
Weber sendromu ile birlikte bulunur. Sınırlı koroid hemanjiomunda, görmeyi tehdit eden sıvı varlığında
tedavi yapılır.

TEDAVİSİ:

Full doz bolus tarzda fotodinamik tedavi

Kaynaklar

Sayman Muslubas I, Arf S, Hocaoglu M, Ozdemir H, Karacorlu M. SPONTANEOUS
REGRESSION OF SEROUS RETINAL DETACHMENT ASSOCIATED WITH
CIRCUMSCRIBED CHOROIDAL HEMANGIOMA AFTER CHILDBIRTH. Retin Cases Brief
Rep. 2017;11(1):7-11.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26807496/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler