34. Hipotoni Makulopatisi

Öyküsü:

Sağ gözünde görme azalması şikayeti olan 66 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. 6 yıl önce glokom nedeniyle sağ gözüne trabekülektomi ameliyatı yapıldığını, ameliyat sonrası göz içi basıncının çok düştüğünü ifade ediyordu.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Anne-baba akraba evliliği (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 4/10, sol gözde 9/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 5 mmHg, sol gözde 17 mmHg ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde nükleer skleroz, pseudoeksfoliasyon ve sağ gözde geçirilmiş trabekülektomi ameliyatına bağlı filtran bleb izleniyordu. Fundus muayenesinde sağ gözde koryoretinal katlantılar izleniyordu. Sol gözde belirgin bir patoloji izlenmiyordu.

Multicolor görünütlemede koryoretinal katlantılar ve dış retina tabakasında düzensizlikler izleniyordu. (Resim 1)

Hipotoni Makulopatisi multicolor

Fundus otofloresans görüntüsünde koryoretinal katlantılar ve yer yer hiperotofloresan odaklar izleniyordu (Resim 2)

Hipotoni Makulopatisi fundus otoflöresans
Resim 2

Dikey kesit optik koherens tomografi incelemesinde koryoretinal katlantılar izleniyordu (Resim 3).

Hipotoni Makulopatisi OCT
Resim 3

Ayırıcı Tanısı

Koroidal melonom ya da metastaz gibi tümöre bağlı durumlar, posterior sklerit gibi inflamatuar durumlar, retina dekolmanına bağlı hipotoni

Tanı

Hipotoni Makulopatisi

Hipotoni makulopatisi göz içi basıncının 6.5 mmHg’nın altında olmasına bağlı olarak gelişen koryoretinal katlantılar, optik sinir ödemi ve vaskuler kıvrımlanma artışı gibi fundus anomalileri ile karakterize klinik bir tablodur. Hipotoni makulopatisi okuler inflamasyon, travma ya da geçirilmiş göz cerrahisine bağlı gelişebilir. En sık nedeni geçirilmiş glokom filtrasyon cerrahisidir. Erkek cinsiyet, miyopi, genç yaş, primer glokom filtrasyon cerrahisi ve ameliyat öncesi yüksek göz içi basınçları hipotoni makulopati gelişimi için bilinen risk faktörleridir.

Kaynaklar

  1. Fannin LA, Schiffman JC, Budenz DL.Risk factors for hypotony maculopathy. Ophthalmology.2003;110(6):1185-91.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler