29. Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati

Öyküsü:

Yaklaşık 1 yıldır sol gözde daha belirgin olmakla birlikte her iki gözde görme kaybı olan 60 yaşındaki erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.

10 gün önce geçirilmiş sol göz katarakt ameliyatı (+)

Diabetus mellitus (-)

Hipertansiyon(-)

Aile öyküsü (-)

Anne-baba akraba evliliği (-)

İlaç (-)

Sigara (-)

Travma(-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği sağ gözde 8/10, sol gözde 3/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 10 mmHg ölçüldü. ön segment ve fundus muayenesi her iki gözde normaldi.Renkli görme testi normaldi

Fundus renkli resim normaldi.

Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati
Resim 1A
Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati
Resim 1B

Test Sonuçları

Infrared reflekstans görüntü normaldi.

Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati infrared reflektans
Resim 2A
Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati infrared reflektans
Resim 2B

Fundus otofloresans görüntü normaldi.

Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati fundus otoflöresans
Resim 3A
Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati fundus otoflöresans
Resim 3B

MP-1 Mikroperimetri testinde her iki gözde retina duyarlığı azalmıştı. Fikasayon santarl ve stabildi. Absolü skotom alanı izlenmiyordu.

Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati  mikroperimetri
Resim 4A
Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati  mikroperimetri
Resim 4B

Elektrofizyolojik testlerde

Pattern ve flaş VEP: Normal

ERG: Skotopik b dalga amplitünde hafif azalma izleniyordu, fotopik cevaplar normal

EOG: Arden oranı 2.8/1.8

mfERG: Sağ gözde 1.,3. ve 4. halka , sol gözde 1. halka amplitüdünde azalma, her iki gözde dalga formlarında bozulma.

SD-OCT görüntülemde her iki gözde foveal kesitlerde fotoreseptör tabakasında bozulma izleniyordu.

Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati  OCT
Resim 5A
Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati  OCT
Resim 5B

Anti Retinal Otoantikorlar (+)

(WB Anti Retinal Otoantikor, WB Anti Optik Sinir Otoantikor, IHC Anti Retinal Otoantikor)

Ayırıcı Tanısı

Kanser ile ilişkili otoimmüm retinopati

Hasta onkoloji birimine yönlendirildi. Sistemik muayenesinde ve  yapılan testlerinde herhangi bir malign tumor tespit edilemedi.

Tanı

Non-Neoplastik Otoimmün Retinopati

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler