58. Kubbe Şeklinde Makula ile İlişkli Seröz Retina Dekolmanı

Öyküsü:

Sağ gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 50 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 5/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Sferik ekivalan değeri sağ gözde -7.25 D, sol gözde -6.75 D idi. Göz içi basıncı sağ gözde 15 mmHg, sol gözde 16 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus muayenede her iki gözde posterior stafilom belirlendi (Resim 1).

Optik koherens tomografi (OCT) incelemesinde her iki gözde kubbe şeklinde makula konfigürasyonu ve sağ gözde subretinal sıvı belirlendi (Resim 2).

Tanı

Kubbe Şeklinde Makula ile İlişkli Seröz Retina Dekolmanı

Kubbe şeklinde makula, yüksek miyop ve posterior stafilomlu gözlerde makulanın öne doğru protrüzyonu şeklinde tarif edilebilir. Kubbe şeklinde makula konfigürasyonu yüksek miyop gözlerin %10-20’sinde meydana geldiği gösterilmiştir. Kubbe şeklinde makula tanısında ve morfolojik tipin belirlenmesinde optik koherens tomografi (OCT) incelemesi gereklidir. Söz konusu öne doğru protrüzyonun farklı yönlerde görüntülendiğinden, hem dikey hem de yatay kesitler elde etmek önemlidir. Kubbe şeklinde makulanın en sık görülen komplikasyonu subfoveal seröz retina dekolmanıdır. Kubbe şeklindeki makula olgularında subfoveal seröz retina dekolmanı prevalansı, kubbe şeklinde makula hastalarının %2 ila %67’sinde bildirilmiştir. Kubbe şeklinde makula ile ilişkili seröz retina dekolmanının kesin patofizyolojisi belirsizliğini koruyor.

Ayırıcı Tanı

Santral seröz korioretinopati, koroidal hemanjiom, koroid melanomu, uveal efüzyon sendromu, posterior sklerit

Tedavi

Kubbe şeklinde makula ile ilişkili seröz retina dekolmanı için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi bulunmamaktadır.

Referanslar:

Hocaoglu M, Ersoz MG, Sayman Muslubas I, Arf S, Karacorlu M. Factors associated with macular complications in highly myopic eyes with dome-shaped macular configuration. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2019;257:2357-2365. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31485730/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler