49. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili vaskülarize seröz pigment epitel dekolmanı

Öyküsü:

Yaklaşık 3 aydır sol gözde ilerleyici tarzda görme kaybı şikayeti olan 75 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (+)

Sistemik Hipertansiyon (+)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 9/10, sol gözde 3/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 17 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde nükleer skleroz mevcuttu. Fundus muayenesinde her iki gözde retiküler psödodrusen izlenirken, sol gözde sınırları belirgin, kubbe şeklinde retina pigment epitelinin (RPE) elevasyonu belirlendi (Resim 1).

Floresein anjiyografi (FA) incelemesinde erken hiperfloresans ve ilerleyen fazlarda göllenme görüldü. Aynı zamanda retina pigment epitel dekolmanının (PED) nazalinde hiperfloresan sızıntı belirlendi (Resim 2).

İndosiyanin yeşili anjiyografi (İSYA) incelemesinde serous PED hipoflöresan iken, nazalinde koroid neovaskülarizasyonu (KNV) ile ilişkili hipoflöresan plak görüldü (Resim 3).

SD-OCT tetkikinde kubbe şeklinde RPE elevasyonu ve subretinal sıvı belirlendi (Resim 4).

Tanı

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili vaskülarize seröz pigment epitel dekolmanı

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) ile ilişkili PED’ler genelde seröz PED, fibrovasküler PED ve drusenoid PED olarak sınıflandırılır. Seröz PED, vaskülarize PED veya vaskülarize olmayan PED şeklinde meydana gelebilir. Seröz PED’lerin çoğu vaskülarizedir. İSYA tetkiki ile, seröz PED olguların %96’sında koroid neovaskülarizasyonu (KNV) görüntülenmiştir.

Fundus muayenesinde seröz PED’ler saydam veya turuncu-sarı görünümünde olabilir. FA incelemesinde erken hiperflöresans ve ilerleyen fazlarda göllenme görülür. PED’in kenarında hiperflöresan sızıntı izlenmesi, KNV varlığının güçlü bir işaretidir. ISYA görüntülemede seröz PED’ler tipik olarak hipoflöresandır. Buna karşılık, vaskülarize PED olgularında, KNV ile ilişkili hiperflöresan plaka görüntülenir.

Ayırıcı Tanı

Vaskülarize olmayan serous PED, fibrovasküler PED, drusenoid PED

Tedavi

Günümüzde, neovasküler YBMD ile ilişkili seröz PED’lerin tedavisi, tek başına intravitreal anti-VEGF ajanları veya fotodinamik tedavi ile kombine edilerek gerçekleştirilir.

Kaynaklar:

  1. Yannuzzi LA, Hope-Ross M, Slakter JS, et al. Analysis of vascularized pigment epithelial detachments using indocyanine green videoangiography. Retina. 1994;14:99-113. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7518607/
  2. Querques G, Pastore MR, Khlifi H, et al. Integrated Imaging of Avascular Serous Pigment Epithelium Detachment in Age-related Macular Degeneration. Ophthalmology @ Point of Care. January 2017. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.5301/oapoc.0000009
  3. Karampelas M, Malamos P, Petrou P, et al. Retinal Pigment Epithelial Detachment in Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmol Ther. 2020;9:739-756. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7708599/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler