64. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Zemininde Edinilmiş Vitelliform Lezyon

Öyküsü:

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu öyküsü olan 84 yaşında bayan hasta görme azlığı şikayeti ile değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (+)

Sistemik Hipertansiyon (+)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 3/10, sol gözde 3/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 14 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde PC-İOL mevcuttu. Fundus muayenesinde her iki gözde makulada retina pigment epiteli değişikliği, drusen ve sarı birikintiler izlendi (Resim 1).

Fundus otoflöresans incelemede, vitelliform materyal hiper-otoflöresans gösterdi (Resim 2).

SD-OCT görüntülemede her iki gözde retina pigment epitelinde (RPE) elevasyon,  elipsoid zon ile RPE arasında hiper-reflektan lezyon görüldü (Resim 3).

Tanı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Zemininde Edinilmiş Vitelliform Lezyon

Edinilmiş vitelliform lezyonlar, yaşa bağlı makula dejenerasyonu dahil olmak üzere çeşitli makula patolojilerinde eşlik edilebilen lezyonlardır. Söz konusu lezyonlar koroidal neovasküler membran görünümü taklit edebilir ve gereksiz tedaviye yol açabilir. Kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu zemininde gelişen vitelliform lezyonları olan bireyler eşit bir cinsiyet dağılımına sahiptir ve genellikle iyi bir görme keskinliği ile başvururlar. Görme keskinliğinin seviyesi elipsoid zon bütünlüğü ile ilişkilidir. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu zemininde gelişen vitelliform lezyonları olan gözlerde maküler neovaskülarizasyon riski daha yüksektir.

Ayırıcı Tanı

Kalıtsal vitelliform distrofi, koroid neovasküler membran

Tedavi

Edinilmiş vitelliform lezyon ve kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olan hastalara AREDS2 formülasyonu kullanılması önerilmektedir. Maküler neovasküler membran gelişen olgularda intravitreal anti-VEGF tedavisi uygulanır.

Kaynaklar:

Nano E, Raposo F, Greenberg PB, Savoie B. Acquired Vitelliform Lesions in the Setting of Nonexudative Age-Related Macular Degeneration. CRO Journal 2022

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler