57. Ekzofitik Jukstapapiller Retinal Kapiller Hemanjioblastom

Öyküsü:

Sağ gözünde uçuşma şikâyeti ile başvuran 60 yaşında bayan hasta değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikâyesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 17 mmHg, sol gözde 17 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde patolojik bulguya rastlanmadı. Fundus muayenede sol gözde bulgular doğal iken, sağ gözde preretinal hemorajiler ve optik disk üst nazalinde hipopigmente bir lezyon belirlendi (Resim 1).

Optik koherens tomografi (OCT) incelemesinde lezyon üzerinden geçen kesitte intraretinal hiperreflektan yapı belirlendi (Resim 2).

Erken faz flöresein anjiyografi görüntülemede iyi sınırlı vasküler yapı görüntülendi (Resim 3).

Geç faz flöresein anjiyografi görüntülemede sızıntı belirlendi (Resim 4).

Tanı

Ekzofitik Jukstapapiller Retinal Kapiller Hemanjioblastom

Juxtapapiller retinal kapiller hemanjiomlar, optik sinir başı üzerinde veya bitişiğinde oluşan vasküler hamartomlardır. Juxtapapiller retinal kapiller hemanjiomlar sporadik olarak veya von Hippel-Lindau hastalığı ile birlikte ortaya çıkabilir. Çoğu retinal kapiller hemanjiyom, iç retina yüzeyinden vitreus boşluğu yönünde büyüyen endofitik, kırmızı-turuncu, nodüler retinal kitleler olarak ortaya çıkar. Ender olarak, juxtapapiller retinal kapiller hemanjiomlar subretinal boşluk yönünde büyüyebilir (ekzofitik lezyon) ve tanıda zorluklara neden olabilir.

Ayırıcı Tanı

Papilödem, papillit, koroid neovasküler membran.

Tedavi

Bu hemanjiyomların lokalizasyonu nedeni ile tedavileri oldukça zordur. Bu lezyonlar görme azalmasına neden olursa veya lezyon progresyonu varsa tedavi edilmelidir. Laser fotokoagülasyon, brakiterapi, transpupiller termoterapi, fotodinamik terapi ve cerrahi eksizyon gibi çeşitli tedaviler önerilmiştir.

References:

1.Saitta A, Nicolai M, Giovannini A, Mariotti C. Juxtapapillary retinal capillary hemangioma: new therapeutic strategies. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol 2014;3:71-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25741522/

2. Custo Greig EP, Duker JS. Retinal hemangioblastoma vascular detail elucidated on swept source optical coherence tomography angiography. Am J Ophthalmol Case Rep 2020;21:101005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33385098/  

3. Gass JD, Braunstein R. Sessile and exophytic capillary angiomas of the juxtapapillary retina and optic nerve head. Arch Ophthalmol 1980;98:1790-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7425905/

4. Russell JF, Villegas VM, Schwartz SG, Weng CY, Davis JL, Flynn HW Jr, Harbour JW. Multimodal Imaging in the Diagnosis of Exophytic Juxtapapillary Retinal Capillary Hemangioblastoma. Am J Ophthalmol 2021;225:128-136. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33450232/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler