Tanıda OCT

Normal OCT Anatomisi

İstanbul Retina Enstitüsü Spektral-domain optik koherens tomografi (SD-OCT) teknolojisindeki gelişmeler arka segmentin çok küçük yapısal detayların görüntülenmesine olanak sağlamaktadır.  Vitreus ve vitreoretinal arayüz: Vitreus (hiporeflektif boşluk)Premaküler bursa...

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu

İstanbul Retina Enstitüsü Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu En son kabul gören sınıflamaya göre 55 yaş ve üzeri bireylerde küçük (<63 mm) drusen birikimlerinin izlenmesi...

Pakikoroid Spektrum Hastalıkları

İstanbul Retina Enstitüsü Optik koherens tomografi (OCT) teknolojsinde “enhanced depth imaging” (EDİ) ve swept-source OCT (SS-OCT) alanlarındaki gelişmeler sayesinde koroidin posterior sınırı görüntülenebilir hale gelmiştir....

Arka Vitreus Dekolmanı Ve Vitreomaküler Adezyon

İstanbul Retina Enstitüsü Vitreoretinal ara yüzeyde karşılaşılan en yaygın patoloji, arka kortikal vitreusun iç limitan membrandan ayrılmaya başlamasıdır. Buna ‘‘ARKA VİTREUS DEKOLMANI’’ denir ve bu durum lokalize, parsiyel ya da total olabilmektedir. Bununla birlikte OCT’ye...

Vitreomaküler Traksiyon

İstanbul Retina Enstitüsü Anormal vitreus adezyonu olan hastalarda arka vitreus dekolmanının ilerlemesi makulada traksiyona neden olabilir. Bu traksiyon da fovea yüzeyinde anatomik değişikliklere, intraretinal pseudokist oluşumuna, fovea dekolmanına ve eğri görme gibi görme bozukluklarına yol...

Makula Deliği

İstanbul Retina Enstitüsü Foveada internal limitan membrandan retina pigment epiteline kadar uzanan tam kat doku kaybı ile karakterize makula patolojisine ‘‘MAKULA DELİĞİ’’ adı verilmektedir.  Klinik pratikte kullanılan makula deliği sınıflaması şu şekildedir: Evre 0 Makula Deliği (Premakular...

Lamellar Makula Deliği Ve Makuler Pseudohole

İstanbul Retina Enstitüsü Retinada tam kat olmayan, iç retina tabakalarında defekt olmasına rağmen dış retina tabakalarının korunduğu makular lezyona ‘‘LAMELLAR MAKULA DELİĞİ’’ adı verilmektedir.  Klinik pratikte kullanılan lamellar makula deliği sınıflaması şu şekildedir: Traksiyonel Lamellar Makula Deliği Traksiyonel...

Son Eklenenler