68. Retiküler Psödodrusen

Öyküsü:

Görmede azalma şikayeti olan 85 yaşında bayan hasta kliniğimizde değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (+)

Sistemik Hipertansiyon (+)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 8/10, sol gözde 8/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 16 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde PC-İOL mevcuttu. Fundus muayenesinde her iki gözde fovea çevresinde çok sayıda sarı-beyaz birikintiler izlendi (Resim 1).

Fundus otofloresans görüntülemede çok sayıda hipotoflöresan odak dikkat çekmekteydi (Şekil 2).

SD-OCT görüntülemede,  retina pigment epiteli (RPE) ve elipsoid zon arasında  hiperreflektif birikintiler izlendi (Şekil 3).

.

Tanı

Retiküler Psödodrusen

Retiküler psödodrusen veya subretinal drusenoid birikintileri olarak da bilinen retiküler drusen ilk olarak Mimoun ve ark. tarafından 1990 yılında tanımlandı. Takibinde Arnold ve ark. bu lezyonları retiküler psödodrusen olarak adlandırdılar. Drusenden farklı olarak, retiküler psödodrusen birikintileri  retina pigment epitelinin (RPE) üzerinde meydana gelir. Retiküler psödodrusen, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olan gözlere yaygın olarak eşlik eder ve önemli prognostik değere sahiptir.  YBMD’nin özellikle geç evre YBMD’ye doğru ilerlemesi açısından önemli bir risk faktörü olarak kabul edilir (tam RPE ve dış retinal atrofisi ve maküla neovaskülarizasyonu).

Tip 1 RPE ve elipsoid zon arasında hiperreflektif madde görünümü. Elipsoid zonda düzensizlik yoktur.

Tip 2 RPE üzerinde hiperreflektif madde birikimi ve elipsoid zon düzensizliği.

Tip 3 Konik biçimde görüntülenen hiperreflektif madde elipsoid zonunu geçer ve dış retinaya ulaşır.

Ayırıcı Tanı

Kalıtsal vitelliform distrofi, koroid neovasküler membran

Tedavi

Retiküler psödodrusen ve orta veya ileri düzeyde AMD’si olan hastalara AREDS2 formulasyonu kullanılması önerilmektedir. Maküler neovaskülarizasyon gelişen olgularda intravitreal anti-VEGF tedavisi uygulanır.

Kaynaklar:

  1. Arnold JJ, Sarks SH, Killingsworth MC, Sarks JP. Reticular pseudodrusen. A risk factor in age-related maculopathy. Retina. 1995;15:183–191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7569344/
  2. Domalpally A, Agrón E, Pak JW, et al. Prevalence, Risk, and Genetic Association of Reticular Pseudodrusen in Age-related Macular Degeneration: Age-Related Eye Disease Study 2 Report 21. Ophthalmology. 2019;126:1659–1666. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31558345/
  3. Holz FG, Saßmannshausen M. Reticular Pseudodrusen: Detecting a Common High-Risk Feature in Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmol Retina. 2021;5(8):719-720. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364530/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler