59. Kozmetik Laserin Neden Olduğu Makula Hasarı

Öyküsü: 

Sağ gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 25 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Yanlışlıkla kozmetik lasere maruz kaldığını ifade etmekteydi.

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 1 metreden parmak sayımı, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 17 mmHg, sol gözde 16 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus muayenede sağ gözde arka kutupta geniş hipopigmente skar ve ratinal hemorajiler izlenmekteydi (Resim 1). Sol gözde fundus bulguları doğaldı.

Optik koherens tomografi (OCT) incelemesinde sağ gözde retina yüzeyinde hiperreflektif band, fovea çukurluğunda kayıp ve subfoveal hiperreflektivite saptandı (Resim 2).

Tanı

Kozmetik Laserin Neden Olduğu Makula Hasarı

Laserler, birçok kozmetik prosedürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu prosedürler genelde güvenli kabul edilirken, nadiren göz yaralanmaları meydana gelebilir. Laser uygulaması periorbital bölgede yapıldığında risk artmaktadır. Kozmetik laserlerin uygunsuz kullanımı sonrasında subfoveal ve intraretinal kanamalar bildirilmiştir. Fundus muayenesinde subfoveal veya intraretinal kanama saptanabilir. SD-OCT incelemede, subfoveal hiperreflektan lezyonlar görüntülenir. Bazı olgularda koroidal neovaskülarizasyon meydana gelebilir.

Tedavi

Kozmetik laserlere bağlı retinal hasarın tedavisi, meydana gelen hasarın boyutuna bağlıdır. Koroid neovaskülarizasyonu ile komplike olmuş olgularda intravitreal anti-VEGF uygulanması etkili olduğunu bildirilmiştir.

Referanslar:

Asiri MS, Alharbi M, Alkadi T, et al. Ocular injuries secondary to alexandrite laser-assisted hair removal. Can J Ophthalmol. 2017;52:71-75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28457309/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler