63. Koroidal Makrodamar

Öyküsü:

Rutin kontrol amacıyla kliniğimize başvuran 67 yaşında bayan hasta değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 16 mmHg, sol gözde 15 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundoskopik muayenede sağ gözde fovea temporalinde hipopigmente, lineer lezyon belirlendi (Resim 1). Fundus bulguları sol gözde doğaldı.

Optik koherens tomografi (OCT) incelemede, koroidin tüm kalınlığını kaplayan hiporeflektif lezyon ve üzerindeki retinada elevasyon görüntülendi (Resim 2).

Tanı

Koroidal Makrodamar

Koroidal makrodamar ilk olarak 2011 yılında Lima ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Koroidal makrodamar, genelde orta ve ileri yaş beyaz ırklı kadınlarda tanımlanan ve nadiren bildirilen bir patolojidir. Koroidal makrodamar, koroidde bulunan büyük, kıvrımlı, anormal bir vasküler lezyondur. Foveanın altında subretinal sıvı eşlik ettiğinde, metamorfopsi veya bulanık görme oluşabilmesine rağmen, çoğu durumda makrodamarlar görsel semptomlar yaratmazlar.

Koroidal makrodamar üzerinden geçen OCT kesitlerinde, koroidin tüm kalınlığını kaplayan hiporeflektif lezyonu, üzerindeki retinanın elevasyonu ve koroid-skleral bileşkenin arkaya yer değiştirmesi görüntülenir.

Ayırıcı Tanı 

Koroidal neoplaziler, retinokoroidal anastomoz ve enflamatuar durumlar.

Tedavi

Söz konusu lezyonlarda takip önerilse de, foveada subretinal sıvı mevcut olduğunda diğer tedavi seçenekleri düşünülebilir.

Referanslar:

1. Lima LH, Laud K, Chang LK, Yannuzzi LA. Choroidal macrovessel. Br J Ophthalmol 2011;95:1333–4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20682950/

2. Gallo B, de Silva SR, Mahroo OA, Saihan Z, Patel PJ, Dowler JG, Pavesio C, Keane PA, Tufail A, Sagoo MS. Choroidal macrovessels: multimodal imaging findings and review of the literature. Br J Ophthalmol 2022;106:568-575.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33397653/

3. Mopuru R, Liu TYA, Arevalo JF. Choroidal Macrovessel Diagnosed on Multimodal Imaging, including Swept-Source Optical Coherence Tomography Angiography. Case Rep Ophthalmol 2022;13:215-219. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35611004/

4. Otero-Marquez O, Ledesma-Gil G, Alauddin S, Smith RT. Non-invasive imaging of a choroidal macrovessel. Am J Ophthalmol Case Rep 2020;20:100871. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7553882/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler