67. Retina Pigment Epiteli Yırtığı

Öyküsü:

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu öyküsü olan 74 yaşında bayan hasta sol gözde görmede azalma şikayeti ile değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (+)

Sistemik Hipertansiyon (+)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 8/10, sol gözde 1/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 17 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde PC-İOL mevcuttu. Fundus muayenesinde sağ gözde drusen birikintileri izlenirken, sol gözde retina pigment epiteli yırtığı (RPE) belirlendi (Resim 1).

Fundus otoflöresans incelemede, RPE yırtığına bağlı sınırları iyi belirlenmiş bir hipo-otofloresans alan görüntülendi (Resim 2).

Optik koherens tomografi (OCT) incelemesinde yırtılmış RPE’nin serbest kenarı pigment epitel dekolmanının (PED) üzerinde kıvrıldığını görüntülendi (Resim 3).

Tanı

Retina Pigment Epiteli Yırtığı

Retinal pigment epitel yırtıkları, neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olan hastalarda ciddi bir komplikasyon teşkil eder ve sıklıkla ciddi merkezi görme kaybıyla sonuçlanır. RPE yırtığının en yaygın nedeni vaskülarize pigment epitel dekolmanıdır (PED). Vasküler PED olgularında RPE yırtılması %10-13 oranında bildirilmiştir. PED olgularında daha büyük bazal çap ve dikey yüksekliği, RPE yırtığı gelişme riskini arttırmaktadır. OCT görüntüleme, RPE yırtığı tespitinde en değerli tanı aracıdır. Kıvrılmış RPE düzensiz kontüre sahiptir ve koroidi maskeleyen yoğun bir gölgeleme meydana getirir.   RPE’nin yırtıldığı alan, RPE tek katmanının bulunmaması nedeniyle artan bir derinlik sinyali gösterebilir. Genelde nörosensöriyel retina intakt görünümündedir, bazı olgularda subretinal sıvı eşlik edebilir.

Ayırıcı Tanı

Retina pigment epiteli apertürü, RPE atrofisi

Tedavi

RPE yırtığı gelişen hastalarda yakın takip uygulanmalı ve seçilmiş vakalarda anti-VEGF tedavisine devam edilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar:

Ersoz MG, Karacorlu M, Arf S, Sayman Muslubas I, Hocaoglu M. Retinal pigment epithelium tears: Classification, pathogenesis, predictors, and management. Surv Ophthalmol. 2017;62:493-505. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28336128/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler