44. Makuler Telenjiektazi Tip 1

Öyküsü: Sağ gözde ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 44 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)                    

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 5/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 14 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus muayenesinde sağ gözde fovea temporalinde sert lipid eksudaları izlenirken, sol gözde fundus bulguları doğaldı (Resim 1).

Fundus otoflöresans görüntülemede sağ gözde merkezi hiperotoflöresans ve lipid eksüdaları alanında hipootoflöresans izlenirken, sol gözde normal fundus otoflöresans görüntülendi (Resim 2).

SD-OCT incelemede sağ gözde fovea temporalinde intraretinal kistoid boşluklar izlenirken, sol gözde normal SD-OCT bulguları izlendi (Resim 3).

Tanı

Makuler Telenjiektazi (MacTel) Tip 1

Sıklıkla MacTel olarak adlandırılan makuler telenjiektaziler, makula yerleşimli retinal kapillerlerin dilatasyonu ile karakterizedir. Genel olarak iki tipi vardır. Tip 1 MacTel (anevrizmal telenjiektazi) tipik olarak tek taraflıdır ve ağırlıklı olarak orta yaşlı erkeklerde görülür. Tip 2 MacTel (perifovealtelangi ektazi)  ise daha yaygındır, tipik olarak iki taraflıdır, kadın ve erkeklerde görülür. Tip 1 MacTel’in Coats Hastalığı’nın nadir görülen bir varyantı olduğuna inanılıyor. Tip 1 MacTel olgularında telenjiektaziler tipik olarak fovea temporalinde bulunan iki disk çapındaki alanda gelişir. Meydana gelen makula ödemi ve sert eksüdasyon görme kaybının ana nedenleridir.

Ayırıcı Tanı

Diabetik retinopati, makuler ven dal tıkanıklığı, yaşa bağlı makula dejenerasyonu

Tedavi

Tip 1 MacTel için kabul görmüş standart bir tedavi şekli bulunmamaktadır. Bununla birlikte laser fotokoagülasyon, subtenon triamsinolon asetonid, deksametazon intravitreal implant ve intravitreal anti-vasküler endotelyal büyüme faktörü enjeksiyonları etkili olduğunu bildirilmiştir.

Kaynaklar:

1. Yannuzzi LA, Bardal AM, Freund KB, et al. Idiopathic macular telangiectasia. Arch Ophthalmol 2006;124:450–460. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16606869/

2. Osaka R, Shiragami C, Ono A, et al. Clinical features of treated and untreated type 1 idiopathıc macular telangiectasia without the occurrence of secondary choroidal neovascularization followed for 2 years in japanese patients. Retina. 2018 Jan;38 Suppl 1(Suppl 1):S114-S122.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28541960/

                                                                                                                                       

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler