48. Sınırlı Koroid Hemanjiomu

Öyküsü:

Yaklaşık 3 aydır sol gözde bulanık görme şikayet olan 34 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 4/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 15 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğaldı. Fundus muayenesinde sağ gözde bulgular doğal iken (Resim 1A), sol gözde fovea alt temporalinde turuncu, yuvarlak şeklinde koroidal tümör belirlendi (Resim 1B).

Flöresein anjiografide erken fazda başlayan (Resim 2A) ve ilerleyen fazlarda artış gösteren halka şeklinde hiperflöresans görüntülendi (Resim 2B).

İndosiyanin yeşili anjiografide erken fazda belirgin hiperflöresans izlenirken (Resim 3A), geç fazda flöresans yoğunluğunda azalma dikkat çekmekteydi (Resim 3B).

SD-OCT görüntülemede koroid kaynaklı kitlenin neden olduğu kubbe şeklinde elevasyon ve subretinal sıvı görüntülendi (Resim 4).

Tanı

Sınırlı Koroid Hemanjiomu

Sınırlı koroid hemanjiomu, hemen her zaman izole ve nonsendromik olan ve yaşamın ikinci ve dördüncü on yılı arasında teşhis edilen iyi huylu bir hamartomatöz lezyondur. Sınırlı koroid hemanjiomlar genelde, subretinal sıvı birikimi, makulada dejeneratif değişiklikler veya her ikisinin neden olduğu görsel semptomlar meydana geldiği zaman teşhis edilir.

Sınırlı koroid hemanjiomlar, genelde arka kutupta lokalize kırmızımsı-turuncu, yuvarlak veya oval koroid tümörler olarak kendini gösterir. Floresein anjiyografide tipik olarak erken fazda başlayan ve geç fazda artış gösteren hiperflöresans belirlenir.  İndosiyanin yeşili anjiyografide erken fazda başlayan yoğun hiperflöresans ve geç fazda flöresans yoğunluğunda azalma “wash-out” görülmesi tipiktir. Optik koherens tomografide koroid kaynaklı tümörün neden olduğu kubbe şeklinde elevasyon, subretinal sıvı ve lezyonun üzerinde meydana gelebilen kistik retinal dejenerasyon görüntülenebilir.

Ayırıcı Tanı

Koroidal nevüs, koroid melanomu, santral seröz koryoretinopati, koroid metastazı, koroid osteomu, inflamatuar koroid granülomu, nodüler posterior sklerit ve Harada hastalığı.

Tedavi

Asemptomatik olgular takip edilebilir. Küçük ve orta büyüklükte sınırlı koroid hemanjiyomların tedavisinde uygulanan verteporfin fotodinamik tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Fazla miktarda subretinal sıvının eşlik ettiği olgularda fotodinamik tedavi ve anti-VEGF kombinasyonu denenmiştir. Büyük koroid hemanjiyomu, yaygın seröz retina dekolmanı veya fotodinamik tedaviye dirençli sınırlı koroid hemanjiyomu olan hastalarda, düşük doz ışın uygulaması etkin bir tedavi seçeneği olabilir.

Kaynaklar:

1.https://eyewiki.aao.org/Intraocular_Vascular_Tumors#Choroidal_hemangioma. https://eyewiki.aao.org/Intraocular_Vascular_Tumors#Choroidal_hemangioma

2. Berry M, Lucas LJ. Circumscribed choroidal hemangioma: A case report and literature review. J Optom 2017;10(2):79-83. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26872405/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler