32. Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü

Öyküsü:

Sol gözünde görme azalması şikayeti olan 62 yaşındaki kadın hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (+)

Aile Hikayesi (-)

Anne-baba akraba evliliği (-)

İlaç kullanımı (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 1/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 12 mmHg, sol gözde 13 mmHg ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde nükleer skleroz izleniyordu. Fundus muayenesinde sağ gözde arteriollerde kıvrımlanma artışı (Resim 1), sol gözde foveada lipid sızıntı, üst temporal kadranda yoğun lipid sızıntısına eşlik eden kanama ve makronevrizmalar izleniyordu (Resim 2).

Resim 1
Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü
Resim 2

Optik koherens tomografi (OCT) görüntüsünde sol gözde subfoveal lipid eksuda birikimine bağlı hiperreflektivite ve foveanın temporalinde intraretinal hiperreflektiviite ile sensöryel retina dekolmanı izleniyordu (Resim 3).

Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü OCT
Resim 3

Üst temporal kadrandan geçen OCT kesitinde retinal arter makroanevrizması, subretinal hemorajiye bağlı sensöryel retina dekolmanı ve intraretinal hiperreflektivite izleniyor (Resim 4).

Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü OCT
Resim 4

Floresein anjiografi (FA) tetkikinde sol gözde foveada ve üst temporal kadranda hipofloresans ile damarlar üzerinde hiperfloresan odaklar (dizi dizi boncuk görünümü) (Resim 5), yine aynı şekilde indosiyanin yeşili anjiografi (ICGA) tetkikinde sol gözde foveada ve üst temporal kadranda hipofloresans ile damarlar üzerinde hiperfloresan odaklar (Resim 6) izleniyordu.

Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü foresein anjiografi
Resim 5
Retinal Arter Makroanevrizma Rüptürü foresein anjiografi
Resim 6

Ayırıcı Tanısı

Polipoidal koroidal vaskülopati (PCV)

Tanı

Retinal arter makroanevrizma rüptürü

Retinal arter makroanevrizmaları edinsel retina arter dallarının fokal dilatasyonlarıdır. Hemorajik ya da eksudatif olarak sınıflandırılabilirler. Görsel prognoz iyidir ancak makroanevrizma rüptürü gelişirse kanamaya bağlı görme kayıpları izlenebilir. Ayrıca ilk olarak 2002 yılında Dhinsa ve Abboud tarafından tarif edilen ailesel retinal arter makroanevrizmaları, retinal arter boncuklanmaları, ana arterler boyunca anevrizma oluşumu, kanama ve eksüdasyon ile karakterize nadir bir otozomal resesif hastalıktır. Ailevi retinal arter makroanevrizmalarına supravalvular pulmoner stenoz eşlik edebileceğinden bu hastaların ekokardiyografi ile takibi önemlidir. 

Tedavisi

Küçük retinal arter makroanevrizmaları takip edilebilirken, fokal laser fotokoagülasyon tedavisi de uygulanabilir. Kanama gelişen olgularda cerrahi tedavi yapılabilir. Ayrıca intravitreal anti-VEGF enjeksiyonları da tedavi de kullanılabilmektedir.

Kaynaklar

  1. Lee EK, Woo SJ, Ahn J, Park KH. Morphologic characteristics of retinal arterial macroaneurysm and its regression pattern on spectral-domain optical coherence tomography. Retina 2011;31(10):2095-2101. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21716167/
  2.  Moorsavi RA, Fong KC, CHopdar A. Retinal artery macroaneurysms: clinical and fluorescein angiographic features in 34 patients. Eye (Lond) 2006;20(9):1011-1020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16138114/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler