Loading
Eylül 2019 - AYIN SORUSU

Bilateral granülomatöz panüveiti olan 22 yaşındaki erkek hastanın sağ ve sol göz makula OCT kesitleri görülmektedir. Olası tanınız nedir?

Not: Bu ayki soru Uzm. Dr. Cansu Ekinci tarafından gönderilmiştir. Kendisine teşekkür ederiz.

DEVAMINI OKU GEÇEN AYIN SORUSU

DUYURU

İstanbul Retina 2018 | 4.OCT & 3.Vitrektomi Kulübü

"octclub.org" internet sitesi 2009 yılında düzenlediğimiz I. OCT Klübü toplantısı sonrası kuruldu. Sitenin kuruluş amacı toplantının duyurusunu yapmak ve toplantı içeriğini paylaşmaktı. Çok yoğun ilgi gören I. OCT Klübü Toplantısı sonrası OCT teknolojisine olan yoğun ilgi göz önüne alınarak site içeriği değiştirildi, OCT konusunda eğitim veren bir site haline dönüştürüldü. Ayrıca ikinci ve üçüncüsünü düzenlediğimiz OCT Klübü Toplantılarının sunumları paylaşıma açıldı.

devamını oku

OCT DÜNYASINDAN

HABERLER

"Adaptive Optics Ophthalmoscopy" Konferansı 4-5 Eylül tarihlerinde Paris’de düzenlenecek.

OCT teknolojilerinde son yıllarda üzerinde çalışılan Adaptif Optik ile ilgili oldukça önemli bir toplantı olacağı sanılan Adaptive Optics Ophthalmoscopy (AAO) Konferansı 4-5 Eylül tarihlerinde Paris’de düzenlenecek. Çok sayıda oturum ve kursun planlandığı toplantıda Ravvi Jonnal (Kalifornia), Michael Pircher (Viyana), Michael Larsen (Kopenag), Ethan Rossi (Pitsburg), Kate Grieve (Paris) ve Michael Paques (Paris) davetli konuşmacı olarak sunum yapacaklar.

Yeni OCT platformu OCT2 Uluslararası Uzay Üssünde kullanıma başladı.

Heidelberg Engineering tarafından geliştirilen yeni OCT platformu OCT2 UluslararasıUzay Üssünde kullanıma başladı. Uzaya çıkan ilk OCT cihazı olan Spectralis (Heidelberg Engineering) yeni bir ilkedaha imza attı. OCT 2 Modüllü Spectralis, Uluslararası Uzay Üssüne (UUÜ) ulaştı veuzaydaki astronotlarının kullanımına girdi. Yeni modül 2013 yılında UUÜ’yegönderilen Specratlis OCT’den çok daha hızlı tarama yapabiliyor ve çözünürlüğüdaha yüksek görüntüler alabiliyor. Bu proje düşük yerçekimi kondisyonunda insangözünde oluşabilecek değişimleri göstermek açısından büyük önem taşıyor.

OCT-Anjiografi erken Alzheimer teşhisine yardımcı olabilir mi?

  Washington Üniversitesinden Elizabeth O’Bryhim ve arkadaşlarının preklinik Alzheimer hastaları üzerinde yaptıkları çalışmada OCT-Anjiografi ile anlamlı olabilecek retinal damar değişiklikleri geliştiği tespit edilmiş. Preklinik Alzheimer hastalarında kontrol grubuna göre foveal avasküler zonun anlamlı bir şekilde geniş olduğu gösterilen çalışmanın sonucuna göre OCT-Anjiografinin hastalığın henüz klinik bulguları ortaya çıkmadan teşhise yardımcı olabileceği belirtilirken, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanmış.  

tüm haberler

OCT ARAŞTIRMALARI

ÖZETLERİ

İlk opere olan ve ikinci opere idyopatik makula deliği: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması<

İlk opere olan ve ikinci opere idyopatik makula deliği: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması Amaç: Bilateral makula deliği cerrahisi sonrası anatomik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve yöntem: Bilateral makula deliği cerrahisi uygulanan 42 hastanın anatomik ve fonksiyonel sonuçları geriye dönük değerlendirildi. İlk opere olan ve ikinci opere olan gözler preoperatif özelikler ve postoperatif sonuçlar açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Anatomik başarı tüm hastalarda tek cerrahi girişim ile elde edildi. Takip sürecinde makula deliği nüksü izlenmedi. İlk opere olan ve ikinci opere olan gözler arasında postoperatif görme keskinliği açısından anlamlı fark olduğunu belirlendi (P = .048). İkinci opere olan gözlerde postoperatif dönemde daha iyi görme keskinliği ve aynı zamanda daha sınırlı elipsoid zon ve interdijitasyon zon hasarı tespit edildi. İkinci opere olan gözlerin hiçbirinde postoperatif eksternal limitan membran düzensizliği izlenmedi. Sonuç: Her iki gözde de aynı oranda anatomik başarı sağlanmıştır. İkinci opere olan gözde erken tanı ve tedavi neticesinde daha iyi postoperatif görme sonuçları elde edilmiştir. İkinci opere olan gözde daha iyi görsel sonuçlarının elde edilmesi erken evre makula deliklerinde görülen sınırlı fotoreseptör hasarı ile ilişkilidir. Hocaoglu M, Muslubas IS, Ersoz MG, Arf S, Karacorlu M. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2018;49(8):571-578.

Anjioid streakse sekonder koroidal neovaskülarizasyonlarda OCT-Anjiografi.

Amaç: Anjioid streakse(AS) sekonder koroidal neovaskülarizasyonlarda (KNV) OCT-Anjiografi (OCT-A) bulgularını incelenemek ve OCT-A’nın KNV’yi tespit etme hassasiyetini araştırmak. Metod: Hiç tedavi görmemiş ya da daha önce KNV nüksü izlenmiş AS’ye sekonder KNV olguları prospektif olarak analiz edildi. Tüm hastalara FFA, İSYA, SD-OCT ve OCT-A  (AngioVue, Optovue, Optovue Inc., Freemont, CA, USA) çekimleri yapıldı. OCT-A’nın KNV’yi tespit etme oranı iki bağımsız araştırmacı tarafından incelendi. Fisher exact testi ile OCT-A bulguları ile KNV’nin aktif ya da eksüdatif fazı arasında ilişki kuruldu. Sonuçlar: çalışmaya 18 ardışık hastanın 32 gözü dahil edildi. OCT-A ile gözlerin %87.5 (28/32)’inde KNV varlığı tespit edildi. OCT-A bulgularına göre KNV fenotipi şu oranlarda belirlendi: 9 gözde “interlacing pattern” 7 gözde  “pruned vascular tree pattern” ve 12 gözde “combined pattern” (Interuser agreement: 0.871 ± 0.071). Dört gözde KNV tespit edilemedi. Yorum: OCT-A AS’e bağlı KNV’nin tespit edilmesinde hassas bir görüntüleme yöntemidir. “Interlacing pattern” eksüdatif ya da aktif KNV ile en yakından ilişkili patterndir.   Chapron T, Mimoun G, Miere A, Srour M, El Ameen A, Semoun O,Souied EH. Eye (Lond). 2018 Sep 24. doi: 10.1038/s41433-018-0213-1. [Epub ahead of print]

OCT-Anjiografi ile otomatik diabetik retinopati tespiti: Pilot Çalışma

  Amaç: OCT-A diabetik retinopatiyi (DRP) değerlendirmekte son dönemde çok yaygın bir şekilde kullanılsa bile sonuçların yorumlanması genellikle subjektif kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı OCT’A imajları üzerinden non-proliferatif DRP teşhisini koyabilmek için bilgisayar yardımlı teşhis (CAD) sistemi tasarlamaktır. Metod: Bu iki merkezli, kesitsel bir çalışmadır. Tip II diabetes mellitusu (DM) bulunan erişkinler çalışmaya alınmıştır. Makulanın OCT-A taraması yapılmış ve her göz için oluşturulan 5 adet vaskuler harita geliştirilen CAD sistemi tarafından analiz edilmiştir. DRP teşhisi ve sınıflandırması için sistem kan damarı dansitesi, kan damarı kalibresi ve FAZ büyüklüğünden oluşan 3 adet lokal özelliği belirlemiştir. Sonuçlar: çalışmaya tip II DM’li 106 hasta alınmıştır; bunların 23’ünde DRP yoktur, 83’ünde hafif non-proliferatif DRP mevcuttur. Sistem sadece yüzeyel retinal haritayı incelediğinde doğruluk oranı %80, doğru altı alan (AUC) %76.2 olmuştur. Sadece derin retinal haritaları incelendiğinde doğruluk oranı %91.4 ve AUC değeri %89.2 olurken; her iki harita incelendiğinde % 94.3 oranında doğruluk, % 97.9 oranında hassasiyet, % 87.0 oranında özgünlük elde edilmiş ve AUC değeri %92.4 ve benzerlik katsayısı %95.8 olarak hesaplanmıştır. Yorum: OCT-A görüntüleri üzerinden doğru bir şekilde otomatik non-proliferatif DRP teşhisi konulması mümkündür. Bu sistemin çıktılarının OCT sonuçlarının bir parçası olarak sunulması bir sonraki aşama olarak durmaktadır. Sandhu HS, Eladawi N, Elmogy M, et al. Br J Ophthalmol. 2018 Jan 23. 

tüm özetler