60. Koroidal Nevüs ile İlişkili Subretinal Sıvı

Öyküsü:

Sol gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 50 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 5/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 14 mmHg, sol gözde 12 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus bulguları sağ gözde doğaldı.  Hastanın sol gözünde bazal çapı 2 disk çapında olan subfoveal pigmente koroidal nevus görüldü (Resim 1).

OCT incelemesinde hiperreflektif iç koroid ile hiporeflektif dış koroid arasında kademeli bir geçiş izlenmekteydi. Nevüs üzerindeki retina pigment epitelinde düzensizlik mevcuttu. Lezyon üzerinde subretinal sıvı ve fotoreseptör dış segment uzaması dikkat çekmekteydi (Resim 2).

Floresan anjiyografi (Şekil 3) ve indosiyanin yeşili anjiyografi (Şekil 4) görüntülemede nevus hipoflöresandı.

Tanı

Koroidal Nevüs ile İlişkili Subretinal Sıvı

Koroidal nevüsler, gözüde görülebilen iyi huylu melanositik lezyonlardır. Koroidal nevusler, subfoveal yerleşim gösterdiklerinde, aynı zamanda fotoreseptör kaybı, koroidal neovaskülarizasyon (CNV) ve subretinal sıvı ile komplike olduklarında görme kaybına neden olabilir.  OCT incelemede nevüs bulguları koroidin ön yüzeyi ile sınırlıdır ve %62 oranında hiporeflektivite, %29 oranında  izoreflektivite ve %9 oranında  hiperreflektivite hiporeflektivite ile karakterizedir. Anterior koroidal reflektivite, üzerindeki retina pigment epiteli değişikliklerinden ve pigmentasyon miktarından etkilenir.

Tedavi

Koroidal nevüsler genelde asemptomatik olup, takip edilmesi gereken iyi huylu tümörlerdir. Subfoveal veya perifoveal koroidal nevus üzerinde subretinal sıvı meydana gelmesi durumunda görme kaybına yol açabilir ve müdahale gerektirebilir. Bu tür olgularda, özellikle koroid melanomu dışlandığında, tedavi seçenekleri arasında laser fotokoagülasyon, transpupiller termoterapi, PDT ve anti-VEGF tedavisini sayılabilir.

Referanslar:

1. Say EA, Shah SU, Ferenczy S, Shields CL. Optical coherence tomography of retinal and choroidal tumors. J Ophthalmol. 2012;2012:385058. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23008756/

2. Pointdujour-Lim R, Mashayekhi A, Shields JA, Shields CL. Photodynamic therapy for choroidal nevus wıth subfoveal fluıd. Retina. 2017;37:718-723. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433882/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler