52. Valsalva Retinopatisi

Öyküsü:

Valsalva manevrası sonrası sol gözünde ani ağrısız görme kaybı şikayeti ile başvuran 41 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği sağ gözde 10/10, sol gözde 1/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 11 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus muayenesinde sol gözde iyi sınırlı oval şekilli premaküler hemorajiler saptandı (Resim 1). Sağ gözde fundus bulguları doğaldı.

Fundus otoflöresans görüntülemede premaküler hemorajiler hipootoflöresandı (Resim 2).

SD-OCT incelemede posterior hyaloid ve internal limitan membranın altında lokalize hiperreflektan madde (hemoraji) birikimi mevcuttu (Resim 3).

Pars plana vitrektomi, posterior hyaloid diseksiyonu, internal limitan membranın soyulması gerçekleştirildi ve internal limitan membran altındaki hemoraji uzaklaştırıldı. Ameliyat sonrası 1. ayda görme keskinliği 9/10 idi (Resim 4 ve Resim 5).

Tanı

Valsalva Retinopatisi

Valsalva retinopatisi, artan intratorasik basınca (valsalva manevrası) sekonder pre-retinal hemoraji ile karakterize spesifik bir retinopati formudur. Valsalva manevrası olarak: ağırlık kaldırma, kusma, öksürme, hapşırma, aerobik egzersizler, kabızlık, üflemeli müzik aleti çalma, ıkınma, fiziksel aktiviteler, cinsel ilişki ve kompresyon yaralanmaları sıralanabilir. Hastalar ani ağrısız görme kaybı ile başvururlar. Göz içi venöz basıncının ani yükselmesi, perifoveal kılcal damarların yırtılmasına neden olarak, iç limitan membranın veya subhyaloid boşluğun altında kanamaya neden olur.

Ayırıcı Tanı

Hipertansif retinopati, orak hücreli anemi, sarsılmış bebek sendromu, Terson sendromu, makroanevrizma rüptürü, akut arka vitreus dekolmanı

Tedavi

Tedavi yaklaşımı kanamanın lokalizasyonuna bağlıdır. Çoğu olguda kendiliğinden düzelme meydana geldiğinden takip yeterlidir. Ancak yoğun premakuler hemoraji meydana gelen olgularda erken müdahale gerektirebilir. Büyük premkuler subhyaloid veya sub internal limitan membran hemorajilerinde, Nd:YAG laser membranotomi ile posterior hyaloid veya internal limitan membranında bir açıklık oluşturulup, kan vitreus boşluğuna boşaltılabilir. Yoğun ve uzun süre devam eden premaküler kanama veya retinanın görüntülenmesini engelleyen vitreus kanaması varsa pars plana vitrektomi uygulanabilir.

Referanslar:

  1. Simakurthy S, Tripathy K. Valsalva Retinopathy. [Updated 2022 Feb 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545219/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler