55. Koroidal Nevüs

Öyküsü:

Rutin kontrol amacı ile kliniğimize başvuran 60 yaşında bayan hasta değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10, sol gözde 10/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 17 mmHg, sol gözde 16 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde patolojik bulguya rastlanmadı. Fundus muayenede sağ gözde bulgular doğaldı. Sol gözde makula süperiorunda yuvarlak pigmente lezyon belirlendi (Resim 1).

İnfrared reflektans görüntülemede lezyon hiperreflektan görünümündeydi (Resim 2).

Optik koherens tomografi (OCT) incelemesinde lezyon üzerinden geçen kesitte altında gölgelenmeye neden olan hiperreflektans belirlendi (Resim 3).

Tanı

Koroidal Nevüs

Koroidal nevüs prevalansı yüzde 4,6 ile yüzde 7,9 arasında değişmektedir. Koroid nevüsünün varlığı genellikle herhangi bir semptoma neden olmaz. Koroidal nevüsler iyi huylu melanositik lezyonlardır, fakat yaklaşık 9000’de 1’i koroidal melanoma dönüşür. Daha büyük veya şüpheli nevüslerin ek tanı testleri arasında: optik koherens tomografi (OCT), ultrasonografi, flöresein anjiyografi, indosiyanin yeşili anjiyografi, optik koherens tomografi anjiyografi ve fundus otoflöresans sayılabilir.

Ayırıcı Tanı

Koroid melanomu, koroid hemanjiyomu, koroid metastazı, koroid granülomu

Tedavi

Çoğu koroidal nevüs olgusu özel bir tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, nevüslerle ilişkili koroid neovaskülarizasyonu geliştiğinde intravitreal anti-VEGF tedavisi uygulanabilir.

Referanslar:

Shields JA, Shields CL. Choroidal nevus: a review of prevalence, features, genetics, risks, and outcomes. Curr Opin Ophthalmol. 2017;28:228-237. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28141766/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler