45. Hipertansif Retinopati

Öyküsü:

Yaklaşık 1 haftadır her iki gözünde bulanık görme ve baş ağrısı şikayeti olan 60 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Koroner arter hastalığı ve kontrolsüz hipertansiyon öyküsü bulunmaktaydı.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (+)

Aile Hikayesi (-)         

Sigara (+)                                        

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 7/10, sol gözde 3/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı her iki gözde 14 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde bulgular doğal idi. Fundus muayenesinde her iki gözde de sert eksudalar, intraretinal hemorajiler ve optik disk ödemi izlenirken, sol gözde optik disk inferiorunda yumuşak eksüdalar (cotton wool spot) dikkat çekmekteydi (Resim 1).

Hastanın sistemik kan basıncı 190/140 mmHg olarak belirlendi.

SD-OCT incelemesinde her iki gözde optik sinir temporalinde intraretinal hiperreflektif odaklar, intraretinal kistoid boşluklar ve subretinal sıvı mevcuttu (Resim 2).

Tanı

Şiddetli Hipertansif Retinopati

Yüksek kan basıncının retinada yaptığı hasara hipertansif retinopati denir. Kronik hipertansiyon, damar duvarında intimal kalınlaşma ve hiyalin dejenerasyonu gibi yapısal değişikliklere yol açar. Arter-ven çaprazlasma bölgelerinde, arteriyollerin altindaki venüllerin sıkışmasına neden olur. Şiddetli hipertansiyon, yumuşak eksudalar (cotton wool spot) olarak görülen retina sinir lifi tabakasında fokal iskemi alanları oluşturur. Kan-retina bariyerinin bozulması ile retinal hemorajiler ve sert eksudalar meydana gelir. Çok şiddetli hipertansiyonda, artmış kafa içi basıncı optik sinir iskemisine ve optik disk ödemine neden olabilir.

Hipertansif Retinopatinin Wong ve Mitchell Sınıflandırması

Hafif Derece: Genel arteriolar incelme, fokal arteriolar incelme, arteriovenöz çaprazlaşma bölgesinde altta kalan venülünsıkıştırılması (nipping), arteriolar gümüş tel görünümünü.

Orta Derece: Retina hemorajileri (leke, nokta veya alev şeklinde), mikroanevrizma, yumuşak eksudalar (cotton wool spot) ve sert eksudalar.

Şiddetli Derece: Orta derecede retinopati ve optik disk ödemi.

Ayırıcı Tanı

Diyabetik retinopati, radyasyon retinopatisi, anemi, oküler iskemik sendrom, retinal ven tıkanıklığı ve nöroretinit.

Tedavi

Hipertansif retinopatinin tedavisinde öncelikle sistemik kan basıncının düşürülmesi amaçlanır.

Kaynaklar:

1. Tsukikawa M, Stacey AW. A Review of Hypertensive Retinopathy and Chorioretinopathy. Clin Optom (Auckl). 2020;12:67-73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32440245/

2. Wong TY, Mitchell P. Hypertensive retinopathy. N Engl J Med. 2004;351:2310-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15564546/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler