Soru Arşivi

Ayın Sorusu-Aralık 2023

Fundus otofloresans ve optik koherens tomografi görüntülerine bakarak 10 yaşındaki erkek hastada tanıyı söyleyebilir misiniz? (Ishihara testinde renkleri zorlanarak da olsa okuyabiliyor). Ayın sorusuna cevap...

Retinitis Pigmentosa ve Sol Optik Pit Makulapatisi-Kasım 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda 19 yaşındaki erkek hastada multimodal görüntülere bakarak tanının söylenmesi istenmiştir. Sorunun cevabı...

SSR’li Hastada Büllöz Retina Dekolmanı ve Multiple Pigment Epiteli Dekolmanı-Ekim 2023

F Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda 37 yaşındaki erkek hastada multimodal görüntülere bakarak tanının söylenmesi istenmiştir. Sorunun cevabı...

YBMD Zemininde Edinilmiş Vitelliform Lezyonlar-Eylül 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda 84 yaşındaki kadın hastada multimodal görüntülere bakarak tanının söylenmesi istenmiştir. Sorunun cevabı "YBMD Zemininde Edinilmiş Vitelliform Lezyonlar” olacaktı. Soruya doğru cevap veren...

Koroidal Nevüs ile İlişkili Subretinal Sıvı-Ağustos 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda 50 yaşındaki kadın hastada multimodal görüntülere bakarak tanının söylenmesi istenmiştir. Sorunun cevabı "Koroidal Nevüs ile İlişkili Subretinal Sıvı” olacaktı. Soruya doğru cevap...

Niemann–Pick Hastalığı Tip C’ye Bağlı Toksik Kolestol Birikimi-Temmuz 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda Lizozomal depo hastalığı tanısı olan hastada OCT bulgusunun tanımlanması istenmiştir.  Sorunun cevabı " Niemann–Pick hastalığı tip C’ye bağlı toksik kolestol birikimi” olacaktı....

Optik Disk Pit Makulopatisi-Haziran 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda genç erkek hastada OCT görüntüsüne bakarak tanının söylenmesi ve bulgusunun tanımlanması istenmiştir. Sorunun cevabı "Optik Disk Pit Makulopatisi” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler...

Arteriovenöz Malformasyon-Mayıs 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda Wyburn-Mason Sendromu tanısı olan hastada OCT bulgusunun tanımlanması istenmiştir. Sorunun cevabı " Arteriovenöz Malformasyon” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu bu...

Poppers Makulopati-Nisan 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve multicolor görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Poppers Makulopati” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu bu...

Otozomal Resesif Best Hastalığı-Mart 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve FOF görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Otozomal Resesif Best Hastalığı” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura...

Tip-3 NV(RAP)-Şubat 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve OCTA görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " TİP-3 NV (RAP)” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu...

Henle Sinir Lifi Tabakası Hemorajisi-Ocak 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda retina ven dal tıkanıklığı gelişen olgularda tespit edilen OCT bulgusu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Henle Sinir Lifi Tabakası Hemorajisi” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler...

Koroidal Rift-Aralık 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda kronik santral seröz koryoretinopatili olgularda tespit edilen yeni OCT bulgusunun tanımlanması istenmiştir. Sorunun cevabı " Koroidal Rift-Yarık” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen...

BRAF/MEK İnhibitörü ile İlişkili Retinopati-Kasım 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve IR reflektans görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " BRAF/MEK İnhibitörü ile İlişkili Retinopati” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen...

Basillar Tabaka Dekolmanı ve Sensöryel Retina Dekolmanı- Ekim 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Santral Seröz Koryoretinopati Olgusunda Basillar Tabaka Dekolmanı ve Sensöryel Retina Dekolmanı” olacaktı. Soruya doğru cevap veren...

Santral Seröz Koryoretinopati’yi Taklit Eden Best Hastalığı-Eylül 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT, FOF görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Santral Seröz Koryoretinopati’yi Taklit Eden Best Hastalığı” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen...

Retina Pigment Epiteli Yırtığı- Ağustos 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT, IR görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " RPE Yırtığı” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu bu ayki kitap...

Makular Telenjiektazi Tip 2 ve Santral Seröz Koryoretinopati-Temmuz 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve FOF görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Makular Telenjiektazi Tip-2 ve Sağ Santral Seröz Koryoretinopati”olacaktı.  Çok sayıda yanıt gelmesine rağmen bu...

Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu-Gerileyen Drusenoid Pigment Epiteli Dekolmanı-Haziran 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT,IR ve FOF görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Kuru Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu-Gerileyen Drusenoid Pigment Epiteli Dekolmanı” olacaktı. Soruya doğru...

Ailevi Dominat Drusen- Doyne’nin Bal Peteği Retina Distrofisi -Mayıs 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT, IR ve OCTA görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Ailevi Dominat Drusen- Doyne’nin Bal Peteği Retina Distrofisi ve Sol Neovaskülarizasyona Bağlı...

İnci Kolye Bulgusu-Nisan 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonuna bağlı diskiform skar ve kistoid makula dejenerasyonu gelişen bir hastanın optik koherens tomografi görüntüsündeki bulgunun adı sorulmuştur. Sorunun cevabı...

Hiperreflektif Oval Depozitler-Mart 2022

Posterior üveit geçiren bir hastanın OCT görüntüsü gösterilmektedir. Hastanın tanısını ve OCT kesitlerinde oklar ile gösterilen bulgunun adını söyleyebilir misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda hastanın tanısı ve optik...

Nebulous Pattern Vitritis -Şubat 2022

Sitomegalovirüs (CMV) retiniti geçiren bir hastanın OCT görüntüsü gösterilmektedir. OCT kesitlerinde yıldız işareti ve oklar ile gösterilen bulguların adı nedir? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda optik koherens tomografi...

Alport Sendromu-Ocak 2021

Optik koherens tomografi görüntüsüne ve infrared reflektans görüntüsüne bakarak kronik böbrek yetmezliği olan 42 yaşındaki bu kadın hastada tanıyı söyleyebilir misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda optik koherens...

Makular Telenjiektazi Tip 2-Aralık 2021

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda optik koherens tomografi ve fundus otofloresans görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı "Makular Telenjiektazi Tip-2” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen...

Best Hastalığı-Kasım 2021

Optik koherens tomografi görüntüsüne bakarak bu genç erkek hastada tanıyı söyleyebilir misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda optik koherens tomografi görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı "Best Hastalığı” olacaktı....

Başarılı Retina Dekolmanı Cerrahisi Sonrası Persiste Eden Subretinal Sıvı-Ekim 2021

Başarılı retina dekolmanı cerrahisi öyküsü olan bu hastada optik koherens tomografi görüntüsüne bakarak tanıyı söyleyebilir misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda başarılı retina dekolmanı cerrahisi öyküsü olan bu...

Miyopik Traksiyon Makulopatisi (Miyopik Foveaskizis)-Eylül 2021

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda optik koherens tomografi görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı "Miyopik Traksiyon Makulopatisi (Miyopik Foveaskizis)” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura...

Laser Işığına Bağlı Gelişen Makulopati-Ağustos 2021

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda sol gözde üç gündür görme bulanıklığı tarifleyen genç sağlıklı erkek hastada optik koherens tomografi görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı "Laser Işığına...

SubILM Hemoraji-Temmuz 2021

Retinal arter makroanevrizma rüptürü tanısı olan bu hastada optik koherens tomografi görüntüsündeki ok ile işaretli bulguyu tanımlar mısınız? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda retinal arter makroanevrizma rüptürü tanısı...

Henle Lifi Tabakasının Parmak İzi İşareti-Haziran 2021 Sorusu

Epiretinal membran tanısı olan bu hastada en face optik koherens tomografi görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda epiretinal membran tanısı olan bu hastada en...

İnci Kolye İşareti-Mayıs 2021 Sorusu

Diabetik makula ödemi tanısı olan bu hastada OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda diabetik makula ödemi tanısı olan bu hastada OCT görüntüsündeki bulgunun...

Santral Seröz Koryoretinopati – Nisan 2021 Sorusu

On gündür sol gözde görme azalması şikayeti olan 45 yaşındaki erkek hastanın tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda on gündür sol...

Posterior Mikroftalmi / Bilateral Makular Fold – Mart 2021 Sorusu

SORU: Yüksek hipermetropi tanısıyla takip edilen ve her iki gözde görmesi 4/10 olan 8 yaşındaki erkek hastanın tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu...

Koroidal Büyük Damar (Choroidal Macrovessel) – Şubat 2021 Sorusu

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür...

Retinal Hamartom /Flame-Shaped ERM – Ocak 2021 Sorusu

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip...

Hidroksiklorokin Retinopati /Flying Saucer Sign (Uçan Daire İşareti)-Aralık 2020 Sorusu

SORU: Sjögren sendromu nedeniyle 8 yıldır günde 400 mg hidroksiklorokinin kullanan, görmesi tam olan 50 yaşındaki kadın hastanın OCT kesitine ve fundus otofloresans görüntüsüne bakarak tanısı söyleyip OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne...

Primer Vitreoretinal Lenfoma /Subretinal Hiperreflektif Materyal-Kasım 2020 Sorusu

SORU: Posterior üveit tanısı ile takip edilen, fundus muayenesinde sub RPE infiltratlar izlenen ileri yaştaki hastanın OCT kesitine bakarak tanısı söyleyip ve yıldız ile işaretli bulguyu tanımlar mısınız? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese...

Rain Cloud Sign /Yağmur Bulutu İşareti-Ekim 2020 Sorusu

Endojen kandida endoftalmisi gelişen hastanın OCT görüntüleri aşağıda gösterilmektedir. Bu hastanın OCT kesitlerinde siyah yıldız işareti ve beyaz oklar ile gösterilen bulgunun adı nedir? Yüksek çözünürlüklü görüntü için resmin üzerini tıklayın. Ekim 2020 - Ayın sorusu...

Tip-1 Makular Telenjiektazi-Eylül 2020 Sorusu

Üç aydır sağ gözde eğri görme şikayeti olduğunu ifade eden 46 yaşındaki erkek hastada bilateral görme keskinliği 10/10 olarak ölçülmüştür. Her iki gözünün multicolor görüntüsü, fundus otofloresans görüntüsü, OCT görüntüsü ile erken ve geç...

Akromatopsi-Ağustos 2020 Sorusu

Çocukluğundan beri renkleri ayırt edemediğini ve gözlerinde titreme olduğunu ifade eden 21 yaşındaki erkek hastada bilateral görme keskinliği 1/10 olarak ölçülmüş ve Ishihara renk görme testinde hiçbir plak okuyamamıştır. Her iki gözünün multicolor görüntüsü,...

Foveal Crack Sign /Foveal Çatlak İşaret-Temmuz 2020 Sorusu

Regmatojen retina dekolmanı nedeniyle vitrektomi uygulanan ve sonrasında makula deliği gelişen 3 hastanın makula deliği gelişmeden önceki OCT görüntüleri (A,C,E) aşağıda gösterilmektedir. Bu hastaların OCT kesitlerinde beyaz ok ile gösterilen bulgunun adı nedir? Yüksek çözünürlüklü...

Punktat İç Koroidopati’ye bağlı gelişen neovaskülarizasyon – Haziran 2020 Sorusu

17 yaşında, miyopisi olduğu bilinen kadın hasta, sağ gözde 10 gündür olan eğri görme şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Görme keskinliği sağ gözde 6/10, sol gözde 10/10 seviyesindeydi. Göz içi basınçları sağ gözde 16, sol...

Son Eklenenler