Soru Arşivi

Nisan 2021 Sorusu : Sol gözde görme azalması şikayeti olan hasta

On gündür sol gözde görme azalması şikayeti olan 45 yaşındaki erkek hastanın tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? Nisan ayı sorusunu doğru bilenler arasından...

Posterior Mikroftalmi / Bilateral Makular Fold – Mart 2021 Sorusu

SORU: Yüksek hipermetropi tanısıyla takip edilen ve her iki gözde görmesi 4/10 olan 8 yaşındaki erkek hastanın tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın...

Koroidal Büyük Damar (Choroidal Macrovessel) – Şubat 2021 Sorusu

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

Retinal Hamartom /Flame-Shaped ERM – Ocak 2021 Sorusu

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip...

Hidroksiklorokin Retinopati /Flying Saucer Sign (Uçan Daire İşareti)-Aralık 2020 Sorusu

SORU: Sjögren sendromu nedeniyle 8 yıldır günde 400 mg hidroksiklorokinin kullanan, görmesi tam olan 50 yaşındaki kadın hastanın OCT kesitine ve fundus otofloresans görüntüsüne bakarak tanısı söyleyip OCT görüntüsündeki bulgunun adını söyler misiniz? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne...

Primer Vitreoretinal Lenfoma /Subretinal Hiperreflektif Materyal-Kasım 2020 Sorusu

SORU: Posterior üveit tanısı ile takip edilen, fundus muayenesinde sub RPE infiltratlar izlenen ileri yaştaki hastanın OCT kesitine bakarak tanısı söyleyip ve yıldız ile işaretli bulguyu tanımlar mısınız? CEVAP: Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese...

Rain Cloud Sign /Yağmur Bulutu İşareti-Ekim 2020 Sorusu

Endojen kandida endoftalmisi gelişen hastanın OCT görüntüleri aşağıda gösterilmektedir. Bu hastanın OCT kesitlerinde siyah yıldız işareti ve beyaz oklar ile gösterilen bulgunun adı nedir? Yüksek çözünürlüklü görüntü için resmin üzerini tıklayın. Ekim 2020 - Ayın sorusu...

Tip-1 Makular Telenjiektazi-Eylül 2020 Sorusu

Üç aydır sağ gözde eğri görme şikayeti olduğunu ifade eden 46 yaşındaki erkek hastada bilateral görme keskinliği 10/10 olarak ölçülmüştür. Her iki gözünün multicolor görüntüsü, fundus otofloresans görüntüsü, OCT görüntüsü ile erken ve geç...

Akromatopsi-Ağustos 2020 Sorusu

Çocukluğundan beri renkleri ayırt edemediğini ve gözlerinde titreme olduğunu ifade eden 21 yaşındaki erkek hastada bilateral görme keskinliği 1/10 olarak ölçülmüş ve Ishihara renk görme testinde hiçbir plak okuyamamıştır. Her iki gözünün multicolor görüntüsü,...

Foveal Crack Sign /Foveal Çatlak İşaret-Temmuz 2020 Sorusu

Regmatojen retina dekolmanı nedeniyle vitrektomi uygulanan ve sonrasında makula deliği gelişen 3 hastanın makula deliği gelişmeden önceki OCT görüntüleri (A,C,E) aşağıda gösterilmektedir. Bu hastaların OCT kesitlerinde beyaz ok ile gösterilen bulgunun adı nedir? Yüksek çözünürlüklü...

Punktat İç Koroidopati’ye bağlı gelişen neovaskülarizasyon – Haziran 2020 Sorusu

17 yaşında, miyopisi olduğu bilinen kadın hasta, sağ gözde 10 gündür olan eğri görme şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Görme keskinliği sağ gözde 6/10, sol gözde 10/10 seviyesindeydi. Göz içi basınçları sağ gözde 16, sol...

Angioid Streaks’e bağlı gelişen koroid ekskavasyonu ve neovaskülarizasyonu – Mayıs 2020 Sorusu

54 yaşındaki erkek sol gözde uzun yıllardır olan görme azlığı ve sağ gözde 1 aydır olan eğri görme şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Görme keskinliği sağ gözde 9/10, sol gözde 1/10 seviyesindeydi. Göz içi basınçları...

PAMM (Paracentral Acute Middle Maculopathy) – Nisan 2020 Sorusu

62 yaşındaki erkek sol gözde 1 haftadır olan lekeli görme şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Görme keskinliği sağ gözde 10/10, sol gözde 9/10 seviyesindeydi. Göz içi basınçları sağ gözde 15, sol gözde 16 mmHg olarak...

Retina Pigment Epiteli Yırtığı – Mart 2020 Sorusu

YBMD’ye sekonder aktif KNVM nedeni ile antiVEGF tedavi uygulanmış bu olgunun başlangıç (Resim 1) ve 8 ay sonraki OCT kesitleri (Resim 2) görülmektedir. OCT ve kızılötesi kamera fundus görünümlerine bakarak bu olgudaki anatomik değişikliği...

Myelinli Sinir Lifi – Şubat 2020 Sorusu

Bu OCT yatay kesiti sağ gözünde çocukluktan beri az gördüğü bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 56 yaşındaki erkek bir hastanın sağ gözüne aittir. Hastanın sol gözünde herhangi bir patolojik bulgu yoktur. Görme keskinliği...

Santral Retinal Ven Tıkanıklığı – Aralık 2019 Sorusu

İki gün önce sağ gözünde ani görme azalması hisseden 62 yaşındaki erkek hastanın sağ göz yatay OCT  kesiti verilmiştir. Hastanın 8 yıldan beri bilinen diyabeti ve sistemik hipertansiyonu vardır. Teşhisiniz nedir? Aralık 2019- Ayın sorusu bölümüne...

Polipoidal Koroidal Vaskülopati – Ekim 2019 Sorusu

Bu OCT görüntüsü 56 yaşında kalın koroid tespit edilen erkek hastaya aittir. OCT’deki diğer bulgulara göre teşhisiniz nedir? Bu OCT görüntüsü 56 yaşında kalın koroid tespit edilen erkek hastaya aittir. OCT’deki diğer bulgulara göre teşhisiniz...

Vogt Kayanagi Harada Hastalığı – Eylül 2019 Sorusu

Bilateral granülomatöz panüveiti olan 22 yaşındaki erkek hastanın sağ ve sol göz makula OCT kesitleri görülmektedir. Olası tanınız nedir? Bilateral granülomatöz panüveiti olan 22 yaşındaki erkek hastanın sağ ve sol göz makula OCT kesitleri görülmektedir....

Mixed Tip Neovaskülarizasyon-Kasım 2010 Sorusu

Eksüdatif yaşa bağlı maküla dejenerasyonu teşhisi ile takip edilen bu hastadaki koroid neovaskülarizasyon tipini bu yatay OCT kesitine bakarak tahmin edebilir misiniz ? Kasım 2010 - Ayın Sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Kasım...

Vitreomaküler Traksiyon-Mart 2012 Sorusu

Sağ göze ait bu OCT görüntüsü bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 63 yaşında bayan bir hastaya aittir. Görme keskinliği 9/10 olan ve 1 aydan beri hafif metamorfopsi hissettiğini tarif eden hastanın gözdibi muayenesi...

Miyopik Foveaskizis-Ağustos 2013 Sorusu

Bu yatay 75 yaşında miyopik bayan bir hastaya aittir. Kesitte görülen patolojik değişikliklere göre teşhisiniz nedir? “Ağustos 2013- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki sorunun cevabı “Miyopik Foveaskizis”’dir. Soruya doğru...

Optik Disk Druseni- Aralık 2014 Sorusu

İleri evre retinitis pigmentosa bulguları gözlenen 43 yaşındaki bayan hastanın optik sinirinde izlenen lezyonu OCT bulgularına göre tahmin edebilir misiniz? Aralık 2014 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki sorunun cevabı “optik disk...

Elipsoid Zonu Gösteren OCT Bandı- Mayıs 2016 Sorusu

Aşağıdaki 3 OCT bandından hangisi elipsoid zonu göstermektedir? Mayıs 2016- Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki sorunun cevabı “2 numaralı ok” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu...

Best Vitelliform Distrofi-Eylül 2017 Sorusu

Bu OCT kesiti 16 yaşında bir hastanın sağ gözüne aittir. Görme keskinliği bu gözde 6/10, diğer gözde 1/10 olan hastanın teşhisi nedir? Eylül 2017- Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki...

Vitreus Opasitesine Bağlı Artefakt

Subfoveal bölgede yaşa bağlı makula dejenerasyonuna sekonder aktif koroid neovaskularizasyonu tespit edilen bu gözde okla gösterilen bölgedeki lezyonu tahmin edebilirmisiniz? Ayın Sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Çok sayıda hekim “vitreus opasitesine bağlı artefakt” yanıtını...

Arka Hyaloid Ayrılmasının Neden Olduğu Artefakt-Nisan 2011 Sorusu

Zaman zaman gözünde uçuşma hisseden hastanın beyaz daire içinde gösterilen OCT bulgusunu tanımlar mısınız? “Nisan 2011- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki sorunun cevabı “arka hyaloid ayrılmasının neden olduğu artefakt (yalancı operkulum)”dır....

Yırtıklı Retina Dekolmanı-Temmuz 2012 Sorusu

Yaklaşık 6 aydır sağ gözünün üst kısımında görme alanı daralması hisseden ve son 3 aydır gözündeki bulanıklığın arttığını belirten hastanın sağ göz OCT kesitine bakarak teşhisi tahmin edebilir misiniz. “Temmuz 2012- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi...

Polipoidal Koroidal Vaskülopati-Aralık 2013 Sorusu

Bu yatay OCT kesiti anjiografik testlerle yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) tespit edilmiş 79 yaşındaki bayan bir hastaya aittir. OCT’deki bulgulara bakarak lezyonun hangi YBMD alt grubuna girebileceğini tahmin edebilir misiniz? Aralık 2013 – Ayın...

Tip-2 NV- Nisan 2015 Sorusu

Eksüdatif YBMD izlenen bu hastada OCT’de görülen KNV tipi nedir. Nisan 2015 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki sorunun cevabı “klasik koroid neovaskülarizasyonu (KNV) ya da Tip II KNV” olacaktı. Soruya doğru...

Retina Damar Kesitlerine Bağlı Artefakt-Aralık 2009 Sorusu

Sarı oklarla işaretli bölgelerdeki değişikliklere bakarak OCT bulgularını yorumlayabilir misiniz? “Aralık 2009- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Çok sayıda hekim soruya “retina damar kesitlerine bağlı artefakt” yanıtını vererek DOĞRU cevaplamışlardır. Kendilerini tebrik ederiz.  Retina damarları...

SSR’de Fotoreseptör Dış Segmentlerinde Uzama- Mart 2011 Sorusu

Santral seröz koryoretinopatili bu hastada seröz maküla dekolmanı bölgesinde kırmızı oklarla gösterilen lezyonu tanımlar mısınız? "Mart 2011- Ayın Sorusu" bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki sorunun cevabı "fotoreseptör dış segmentlerindeki uzama"dır. Soruya doğru yanıt...

Von Hippel-Lindau Hastalığı-Ağustos 2012 Sorusu

Bir yıl kadar önce tespit edilen beyin kitlesi nedeni ile operasyon geçirdiği bilinen ve kardeşlerinde de benzer özellikte retina hastalığı olan 25 yaşındaki erkek hastanın OCT kesitine göre teşhisini tahmin edebilir misiniz? “Ağustos 2012- Ayın...

Pigment Epiteli Dekolmanı-Ocak 2014 Sorusu

65 yaşındaki bayan hasta yaklaşık 1 yıldan beri gözünde tedrici görme azalması tarif ediyor. Bu OCT sonucuna bakarak teşhisinizi ve günümüz kriterlerinde bu hastaya getireceğiniz yaklaşımı yazabilir misiniz? Ocak 2014 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip...

ERM’li hastanın gerçek foveasının OCT görüntüsü-Mayıs 2015 Sorusu

Resimdeki epiretinal membran hastasının gerçek foveasını OCT görüntüsünde nasıl bulabilirsiniz? Mayıs 2015 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki sorunun cevabı “dış pleksiform tabakayı takip ederek” olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında...

Alport Sendromu-Ekim 2016 Sorusu

Bu Multicolor görüntüleme (Resim 1) ve yatay OCT kesiti (Resim 2) her iki gözde az görme şikayeti olan 41 yaşında bir kadın hastaya aittir. Görme keskinliği her iki gözde 3/10 olan hasta, 10 yaşından...

Fibriller Yüzey Değişikliği-Şubat 2011 Sorusu

Primer epiretinal membran hastasına ait bu OCT kesitinde beyaz okla gösterilen lezyon nedir? Şubat 2011 - Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda primer epiretinal membranı (ERM) olan bir...

Retina Arter Dal Tıkanıklığı-Ocak 2010 Sorusu

Görme alanı defekti tarif eden hastanın OCT görüntüsüne bakarak teşhis konusunda yorum yapabilirmisiniz? Ocak 2010- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.Çok sayıda hekim bu yılın ilk sorusunu “retina arter dal  tıkanıklığı”...

Erişkin tip vitelliform distrofi-Mayıs 2011 Sorusu

Bu OCT kesiti 78 yaşındaki bir hastaya aittir. Hastanın diğer gözünde de benzer bir lezyon vardır. Bu OCT kesitine bakarak teşhisi tahmin edebilir misiniz? “Mayıs 2011- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür...

Yırtıklı Retina Dekolmanı-Eylül 2012 Sorusu

Optik disk ve foveadan geçen bu yatay OCT kesiti görme keskinliği el hareketi seviyesinde olan 20 yaşındaki bayan bir hastaya aittir. Bu OCT kesitine bakarak teşhisi tahmin edebilir misiniz? “Eylül 2012- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi...

Fokal Koroidal Ekskavasyon-Şubat 2014 Sorusu

Üst temporal damar arkının hemen altından geçen bu yatay OCT kesitinde görülen lezyon nedir? Bu ayki soruya konu olan olgu Dr. Mehmet Yasin Teke tarafından gönderilmiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Şubat 2014 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan...

Santral Seröz Koryoretinopati-Haziran 2015 Sorusu

Dokuz ay önce renal transplantasyon uygulanan erkek hastanın görme keskinlikleri resim A'da 10/10, resim B'de 3/10 seviyesindedir. OCT kesitleri verilen bu hastanın teşhisi nedir? Haziran 2015 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür...

Pre-Koroidal Yarık-Kasım 2016 Sorusu

Neovasküler tip yaşa bağlı maküla dejenerasyou tanısı ile intravitreal anti-VEGF enjeksiyonu tedavisi uygulanan 77 yaşındaki erkek hastanın SD-OCT görüntüsünde oklar ile işaret edilen hiporeflektif alanın tanımı nedir? Kasım 2016- Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan...

Laser Fotokoagülasyon Skarı-Şubat 2010 Sorusu

Bir yıl kadar önce üst temporal ven tıkanıklığı geçiren ve tedavi uygulanan hastaya ait OCT görüntüsünde işaretli bölgedeki lezyonu yorumlayabilir misiniz? “Şubat 2010- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.Çok sayıda hekim bu...

Son Eklenenler