62. İzole Foveal Hipoplazi

Öyküsü:

Rutin kontrol amacı ile kliniğimize başvuran 45 yaşında erkek hasta değerlendirildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Aile Hikayesi (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 9/10, sol gözde 9/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 13 mmHg, sol gözde 14 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde patolojik bulguya rastlanmadı. Fundus muayenesinde her iki gözde optik disk ve retina damarları doğal görünümündeydi (Resim 1).

Optik koherens tomografi (OCT) incelemesinde her iki gözde de fovea kontürü düzleşmişti (Resim 2).

Tanı

İzole Foveal Hipoplazi

Foveal hipoplazi, fovea morfolojisinin tam olarak gelişmediği bir retinal bozukluktur. İzole bir bulgu olarak görülebileceği gibi, albinizm, optik sinir hipoplazisi, prematüre retinopatisi ve aniridia gibi patolojiler ile ilişkili olabilir. Aynı zamanda prematürite gibi foveal gelişimi etkileyen risk faktörleri de foveal hipoplaziye yol açabilir. Foveal hipoplazi, azalmış görme seviyesi ve nistagmus ile ilişkilendirilmiştir. Diğer taraftan foveal çukurluğunbulunmaması, mutlaka zayıf görme keskinliği anlamına gelmez. İç retina tabakalarının gelişim derecesi ne olursa olsun görme keskinliği korunabilir. Foveal çukurluğun gelişmemesine neden olan mekanizma tam olarak belirlenememiştir.

Thomas ve ark. tarafından kesitsel OCT görüntülerine dayanan yapısal bir foveal hipoplazi derecelendirme sistemi önerilmiştir. Evre 1: sığ bir foveal çukur ve foveada sağlıklı dış nükleer tabaka ve dış segmentin varlığı. Evre 2: foveal çukurluğun yokluğu. Evre 3: dış segment uzamasının olmaması. Evre 4: dış nükleer tabaka genişlemesinin olmaması. Fotoreseptörün iç ve dış segmentlerinin bozukluğu ile prezente olan atipik foveal hipoplazi formu.

Ayırıcı Tanı

Albinizm, aniridia, prematüre retinopatisi, akromatopsi, optik sinir hipoplazisi, ailevi eksüdatif vitreoretinopati, Stickler sendromu

Tedavi

Bu patolojinin bilinen bir tedavisi yoktur.

Referanslar:

1.Thomas MG, Kumar A, Mohammad S, et al. Structural grading of foveal hypoplasia using spectral‑domain optical coherence tomography a predictor of visual acuity? Ophthalmology. 2011;118:1653‑60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5648335/

2.Kondo H. Foveal hypoplasia and optical coherence tomographic imaging. Taiwan J Ophthalmol. 2018;8:181-188.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6302563/

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler