42. Miyopik Traksiyon Makulopatisi

Öyküsü:

Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 62 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.

Diabetes Mellitus (-)

Sistemik Hipertansiyon (-)

Sigara (-)

Travma (-)

Muayene Bulguları

Görme keskinliği tashih ile her iki gözde 1/10 düzeyindeydi. Göz içi basıncı sağ gözde 16 mmHg olarak ölçüldü. Ön segment muayenesinde her iki gözde PC-İOL mevcuttu. Fundus muayenesinde miyopik tilted disk, koryoretinal atrofi ve posterior stafilom görüntüsü mevcuttu (Resim 1).

SD-OCT görüntülemede her iki gözde de belirgin miyopik traksiyon makulopatisi görülmektedir (Resim 2).

Tanı

Miyopik Traksiyon Makulopatisi

Miyop traksiyon makülopatisi, patolojik miyopili gözlerin %30’unu etkileyebilen geniş bir klinik tabloyu oluşturmaktadır.

Yakın zamanda Parolini ve ark. tarafından miyopik traksiyon makulopatisi ile ilgili yeni bir sınıflandırma önerildi. Miyopik traksiyon makulopatisi, ilk olarak retinanın en iç katmanlarını tutan (iç makuler skizis), zamanla dış retina katmanlarını etkileyen (dış makuler skizis) ve ilerleyerek makula dekolmanı gelişimi ile sonuçlanan ilerleyici bir patoloji olarak tanımlandı.

Makuler skizis aşamasında, miyopik traksiyon makülopatisi, evre 1 (iç veya iç-dış  skizis) ve evre 2 (tek başına dış skizis) olarak sınıflandırılır. Evre 3 miyopik traksiyon makülopatisinde RPE ve fotoreseptör katmanları arasında ayrılma meydana gelir (makula dekolmanı). Evre 4 miyopik traksiyon makülopatisinde makula dekolmanı tüm arka kutba kadar uzanırken, dış retina tabakalarının RPE’den ayrılması nedeni ile intraretinal gerilim azalır ve retinadaki skizis kaybolur.

Tedavi

Miyopik traksiyon makülopatisinin yönetimi, klinik özelliklere göre izlem, makuler buckle, pars plana vitrektomi veya her iki tekniğin kombinasyonuna dayanır.

Kaynaklar:

Parolini B, Palmieri M, Finzi A, Besozzi G, Frisina R. Myopic Traction Maculopathy: A New Perspective on Classification and Management. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2021;10(1):49-59. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33481391/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler