Makular Telenjiektazi Tip 2 ve Santral Seröz Koryoretinopati-Temmuz 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve FOF görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur.

Sorunun cevabı “ Makular Telenjiektazi Tip-2 ve Sağ Santral Seröz Koryoretinopatiolacaktı. 

Çok sayıda yanıt gelmesine rağmen bu ay önceki aylardan farklı olarak doğru cevabı veren hekimimiz olmamıştır. Makular telenjiektazi Tip-2 tanısı olan bu olguda 1 ay önce gelişen görme azalması santral seröz koryoretinopati atağına bağlıdır. 

Makuler telenjiektazi Tip 2 (MacTel 2), fovea çevresinde nörodejeneratif ve vasküler değişikliklerle karakterize bilateral bir hastalıktır. Müller hücrelerinin dejenerasyonunun altta yatan neden olduğuna inanılmaktadır. Bu gözlerde elipsoid zon bozulması başlangıçta temporal parafoveal alanda meydana gelir ve zamanla ilerler.

Bu ayki soruda verilen OCT ve FOF görüntülerinde hem MacTel 2 için hem de SSR için karakteristik bulgular görülmektedir. FOF görüntüsünde foveanın temporalinde artmış otofloresans ve dik venüller, OCT görüntüsünde sağ gözde foveanın temporalinde iç retinada hiporeflektif boşluklar ve sol gözde dış retina hasarı MacTel 2 için karakteristik bulgulardır. Artmış koroid kalınlığı, sensöryel retina dekolmanı ve peripapiller sığ irregüler pigment epiteli dekolmanı ise SSR için tipik bulgulardır. 

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler