Drusenden Tip 3 Makula Neovaskülarizasyona

Amaç: Spektral alanlı optik koherens tomografi (SD-OCT) kullanarak tip 3 (T3) makula neovaskülarizasyonunun (MNV) ortaya çıkmasından önceki görüntüleme özelliklerini araştırmak.

Yöntem: T3 MNV’li ve ≥ 12 ay önce SD-OCT kesitleri olan hasta grubu belirlendi. Yumuşak druzen üzerinde gelişen T3 lezyonları OCT ile incelendi. Tip T3 MNV’nin oluştuğu bölgedeki retina görüntüleme bulguları, başlangıçtan T3 MNV gelişene kadar her kontrolde analiz edildi. Aşağıdaki OCT parametreleri değerlendirildi: drusen boyutu (yükseklik ve genişlik), drusen apeksindeki dış nükleer tabaka (ONL)/ Henle lif tabakası (HFL) kalınlığı ve intraretinal hiperreflektif odaklar, retina pigment epitelinin (RPE) yırtılması, inkomplet RPE ve dış retina atrofisi (iRORA) ve komplet RORA (cRORA).

Bulgular: T3 MNV’li 31 gözden, 20 gözde (%64,5) yumuşak drusen üzerinde T3 lezyonları gelişti. T3 MNV gelişiminden önce drusenin büyümesi ve ONL/HFL incelmesi arasında anlamlı ilişki belirlendi (p<0.001). Aşağıdaki OCT özellikleri, tipik olarak drusen lezyonun apeksinde T3 MNV’nin ortaya çıkmasından önce tanımlandı: eksternal limitan membranın (ELM)/elipsoid zon (EZ) ve/veya RPE, HRF ve iRORA/cRORA’nın bozulması.

Sonuç: Bulgularımız, çoğunlukla yumuşak drusen üzerinde lokalize alan T3 MNV’nin ortaya çıkmasından önce spesifik anatomik değişiklikler olduğunu göstermektedir. T3 MNV gelişiminden önce drusende büyüme, ONL/HFL kalınlığında azalma ve drusen apeksindeki RPE atrofisi meydana gelmektedir. Zamanında uygulanan anti-VEGF tedavisinden fayda gören T3 MNV olgularında bu OCT bulgularının belirlenmesi yakın takip açısından uyarıcı olmalı.

Bousquet E, Santina A, Corradetti G et al. From drusen to type 3 macular neovascularization. Retina. 2023 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37756671/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler