Sessiz Polipoidal Koroidal Vaskülopatili Olgularda Eksüdasyon Riski

Amaç: Daha önce tedavi uygulanmamış sessiz polipoidal koroid vaskülopati (PCV) olgularının özelliklerini ve doğal seyrini araştırmak ve eksüdatif dönüşümü öngören biyobelirteçleri belirlemek.

Yöntem: İndosiyanin yeşili anjiyografi (İSYA) ve optik koherens tomografi (OCT) ile sessiz PCV tanısı alan hastalar dahil edildi. Sessiz PCV hastalarında eksüdatif dönüşüm insidansı ve risk faktörleri değerlendirildi. Eksüdatif dönüşüm açısından risk faktörlerini belirlemek amacıyla İSYA ve OCT görüntülemeye dayalı özellikler analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya sessiz PCV’li 40 hastanın 42 gözü dahil edildi. Ortalama takip süresi 54,3 ± 35,5 ay idi. Sessiz PCV’li 42 gözden 23 gözde (%54,8) 42,2 ± 28,3 ay (aralık, 8-103 ay) sonra eksüdatif dönüşüm gelişti. Kaplan-Meier analizi, başlangıçtan sonraki 5 yılda lezyonun sessiz kalma olasılığı %53,6 olarak belirlendi. Çok değişkenli regresyon analizi, polip alanındaki retina pigment epitelininde meydana gelen protrüzyon, sessiz PCV’de eksüdadatif dönüşüm için önemli bir risk faktörü olduğunu gösterdi (olasılık oranı = 10,16, %95 CI:1,78 ila 57,81, P = 0,01).

Sonuçlar: Sessiz PCV vakalarının neredeyse yarısında 5 yıl içinde eksüdatif dönüşüm kaydedildi. OCT incelemesinde polipoidal lezyonların ilerleyici protrüzyonu, eksüdasyonun yakın vadede başlangıcını tahmin etmede önemli bir biyobelirteç olabilir.

Son KY, Kim SJ, Kang SW, et al. Risk of Exudation in Eyes with Non-exudative Polypoidal Choroidal Vasculopathy. Retina 2023 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37657069/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler