Makula Deliği

İstanbul Retina Enstitüsü

Foveada internal limitan membrandan retina pigment epiteline kadar uzanan tam kat doku kaybı ile karakterize makula patolojisine ‘‘MAKULA DELİĞİ’’ adı verilmektedir. 

Klinik pratikte kullanılan makula deliği sınıflaması şu şekildedir:


Evre 0 Makula Deliği (Premakular Delik) arka vitreus dekolmanına eşlik eden persistan foveal yapışıklık olduğunda görülür. Vitreomakular adezyona (VMA) karşılık gelmektedir.

Evre 1 Makula Deliği OCT ile yapılan değerlendirmeye göre Evre 1A ve Evre 1B makula deliği olarak ikiye ayrılmaktadır.

1. Foveada vitreus traksiyonuna eşlik eden foveal psödokist ya da horizontal ayrışma (skizis) olan olgular EVRE 1A MAKULA DELİĞİ

2. Foveada vitreus traksiyonuna eşlik eden dış retinal kayıp izlenen olgular EVRE 1B MAKULA DELİĞİ olarak adlandırılmaktadır.

Evre 2 Makula Deliği çapı 400 µm’dan küçük erken tam kat makula deliğidir. OCT’de fovea merkezinde arka hyaloidin yapışıklığının devam ettiği tam kat defekt izlenir.

Evre 3 Makula Deliği çapı 400 µm’dan büyük ve tipik olarak kenarları kalın ve dekole retina ile çevrili olan tam kat makula deliğidir. Arka hyaloid optik sinir başına yapışıktır ancak foveadan ayrılmıştır. Deliğin üzerinde operkulum görülebilir. OCT’de foveada VMT’nun eşlik etmediği orta veya büyük tam kat makula deliği izlenir.

Evre 4 Makula Deliği tam arka vitreous dekolmanının ve Weiss halkasının izlendiği tam kat makula deliğidir. OCT’de VMT’nun eşlik etmediği büyük tam kat makula deliği izlenir.

Tam kat makula delikleri defektin boyutuna göre (açıklığın en dar yerinden yapılan ölçüme göre)     

1.  KÜÇÜK (defektin horizontal çapı ≤ 250 mikron ise)

2.  ORTA (250 ile 400 mikron arasında ise) 

3BÜYÜK (> 400 mikron ise) 

Nedenine göre 

  1. PRİMER (anormal arka vitreus dekolmanı nedeniyle foveadaki vitreus traksiyonuna bağlı) 
  2. SEKONDER (künt trama, yüksek miyopi, tip-2 makular telenjiektazi ya da geçirilmiş cerrahi travmaya bağlı) olarak ayrılabilir.

Duker JS, Kaiser PK, Binder S,  et all. The International Vitreomacular Traction Study Group Classification of Vitreomacular Adhesion, Traction, and Macular Hole.  Ophthalmology 2013;120:2611-2619 

Karacorlu M, Sayman Muslubas I, Ersoz MG, Hocaoglu M, Arf S.When does visual acuity stabilize after macular hole surgery? Five-year follow-up of surgery for idiopathic macular hole. Acta Ophthalmol. 2019 Feb;97(1):e136-e137

Hocaoglu M, Muslubas IS, Ersoz MG, Arf S, Karacorlu M. First-Operated and Fellow Eyes With Bilateral Idiopathic Macular Hole: Comparison of Anatomical and Functional Postoperative Outcomes. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2018 Aug 1;49(8):571-578

Karacorlu M, Sayman Muslubas I, Hocaoglu M, Arf S, Ersoz MG.DOUBLE ARCUATE RELAXING RETINOTOMY FOR A LARGE MACULAR HOLE. Retin Cases Brief Rep. 2019 Spring;13(2):167-170. 

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler