Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili büyük yumuşak drusen ve drusenoid pigment epitel dekolmanı için fotobiyomodülasyon tedavisi: tek merkezli prospektif pilot çalışma

Amaç: Kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) ile ilişkili büyük yumuşak drusen ve/veya drusenoid pigment epitel dekolmanı (dPED) olan hastalarda uygulanan fotobiyomodülasyon tedavisi sonrası görme keskinliği ve morfolojik değişikliklerinin değerlendirilmesi.

Yöntem: Büyük yumuşak drusen ve/veya dPED’in eşlik ettiği 20 YBMD’li  göz dahil edildi ve LumiThera® ValedaTM ışık iletim sistemi ile tedavi edildi. Tüm hastalara 5 hafta boyunca haftada 2 kez tedavi uygulandı. Başlangıçta ve 6. ayda en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, mikroperimetri-skotopik test, drusen hacmi, merkezi drusen kalınlığı, yaşam kalitesi skorunu değerlendirildi. Aynı zamanda 5. hafta görme keskinliği, drusen hacmi ve merkezi drusen kalınlığı verileri incelendi.

Bulgular: Altıncı ayda görme keskinliğinde ortalama 5,5 harflik artışı belirlendi (p = 0,007). Retina hassasiyeti 0,1 dB azaldı (p=0,17). Ortalama fiksasyon stabilitesi %0,45 arttı (P=0,72). Drusen hacmi 0,11 mm3 azaldı (p=0,03). Merkezi drusen kalınlığı ortalama 17.05 µm azaldı (p=0.01). Altıncı ayda jeografik atrofi alanı 0,06 mm2 (p=0,01) ve yaşam kalitesi skoru ortalama 3,07 puan arttı (p=0,05). Bir hasta, fotobiyomodülasyon tedavisinden sonraki 6. ayda dPED rüptürü gelişti.

Sonuç: Hastalarımızdaki görsel ve anatomik sonuçlar, fotobiyomodülasyon tedavisi ile ilgili önceki raporları desteklemektedir. Fotobiyomodülasyon tedavisi, YBMD ile ilişkili büyük yumuşak drusen ve dPED olguları için geçerli bir tedavi seçeneği sağlamaktadır ve hastalığın doğal seyrini yavaşlatabilir.

Benlahbib M, Cohen SY, Torrell N, et al. Photobiomodulation therapy for large soft drusen and drusenoid pigment epithelial detachment in age-related macular degeneration: a single-center prospective pilot study. Retina 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37027819/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler