Yüksek Miyop ve Kubbe Şeklinde Makulası Olan Gözlerde On Yıllık Morfolojik Değişiklikler

Amaç: Yüksek miyop ve kubbe şeklinde makula olan gözlerde uzun dönemde meydana gelen morfolojik değişiklikleri belirlemek.

Yöntem: Kubbe şeklinde makula ve yüksek miyop (sferik ekivalan <-8 diyoptri [D] veya aksiyal uzunluk ≥26,5 mm) olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Tıbbi kayıtlar, optik koherens tomografi görüntüleri ve ultra geniş alan optik koherens tomografi görüntüleri analiz edildi.

Bulgular: Ortalama 122,32 ± 6,36 ay takip süresiyle 82 hastanın toplam 113 gözü incelendi. Takip sırasında ortalama kubbe yüksekliğinde 181,51 ± 105,55’ten 209,85 ± 130,84 µm’ye (P < 0,001) önemli ölçüde artış belirlendi. Aynı zamanda aksiyel uzunlukta da önemli bir artış izlendi (30,83 ± 1,82-31,16 ± 1,86 mm; P < 0,001). Alt grup analizlerinde kubbe yüksekliğinin 78 (%69) gözde 50 µm’den fazla arttığı, 23 (%20) gözde azaldığı, 12 (%11) gözde stabil olduğu görüldü. Aksiyel uzunluklardaki değişim, kubbe yüksekliği artan grupta, azalan ve sabit kubbe yüksekliği gruplarına göre anlamlı derecede daha fazlaydı ( P = 0.042). Çok değişkenli analiz, daha büyük aksiyel uzunluk değişiminin (OR, 8.73; P = 0.017) ve yatay tip kubbe şeklindeki makulanın (OR, 4.14; P = 0.026) kubbe yüksekliğindeki artışla anlamlı şekilde ilişkili olduğunu gösterdi.

Sonuç: Kubbe şeklinde makula yüksekliğindeki değişimin yönü değişkenlik göstermekte olup gözlerin %69’unda yükseklikte artışı, %20’sinde ise yükseklikte kısalma görülmüştür. Kubbe yüksekliğindeki değişiklikler, zamanla skleral ekskavasyonun kubbe etrafında derinleşmesi ve aksiyel uzunluktaki değişim arasındaki farktan kaynaklanabilir.

Hsu CR, Igarashi-Yokoi T, Liang IC, Ohno-Matsui K. Ten-year Longitudinal Morphologic Changes in Dome-Shaped Maculas in Highly Myopic Eyes. Retina. 2023;43(11):1852-1862.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37708469/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler