7. Optik Disk Druseni

Öyküsü:

İki aydır sağ gözünde bulanık görme farkeden ve 2 yıl önce de yine sağ gözünde bulanık görme yaşadığını ifade eden 24 yaşındaki bayan hastanın bilinen herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Daha önce çekilen kraniyel MR sonuçları normal olan ve gittiği başka bir klinikte “göz damarlarında zayıflama” olduğu söylenen hasta 15 yıl önce burnunu sıraya vurmuş ve burun kemiğinde kırılma meydana gelmiş. Hastanın herhangi bir sindirim sistemi hastalığı yok, ancak çok az miktarda meyve-sebze yediğini söylüyor.

Muayene Bulguları

Görme keskinliği her iki gözde 10/10 seviyesinde olan hastanın, yine her iki gözde renkli görme testleri de tamamen normal. Ön segment muayenesinde de patolojik bulguya rastlanmayan hastanın, relatif afferent pupiller defekti de negatif.  Göz içi basınçları her iki gözde normal sınırlarda ölçülen hastanın göz dibi muayenesinde her iki gözde optik disk sınırlarının silik olduğu gözleniyor. (Resim 1-A ve 1-B) Retina damar yapılarında özellik yok. Ancak sol gözde optik sinirin alt temporal kenarında yüzeyel retina hemorajisi izleniyor..

Optik Disk Druseni
Resim 1-A
Optik Disk Druseni
Resim 1-B

Resimlerin yüksek çözünürlükte görebilmek için üzerine tıklayınız.

Test Sonuçları

Serum vitamin B-12 seviyesi normal olan hastanın Humprey santral 30-2 görme alanlarında sağ gözde kör noktada büyüme ve alt nazal kadranda arkuat skotom saptandı. Sol gözde kör noktada büyüme vardı (Resim 2-A ve 2-B).

Optik Disk Druseni
Humprey  30-2 görme alanı testi
Resim 2-A
Optik Disk Druseni
Humprey  30-2 görme alanı testi
Resim 2-B

MD değerleri sağ gözde -15.68, sol gözde -8.56 dB.Optik koherens tomografi (OCT) foveal kesitlerde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmayan hastanın, optik sinir üzerinden geçirilen OCT kesitlerinde optik diskte diffüz kabarıklık gözleniyor. Her iki gözde bazı kesitlerde optik sinir yüzeyine yakın yansıma artışının neden olabileceği ani derin gölgelenme koridorları oluşturan bölgeler mevcut (Resim 3-A ve 3-B).

Optik Disk Druseni
Optik koherens tomografi (OCT) 
retina sinir lifi kalınlığı
Resim 3-A
Optik Disk Druseni
Optik koherens tomografi (OCT) 
retina sinir lifi kalınlığı
Resim 3-B

Yine her iki gözde OCT sinir lifi tabakası (NFL) kalınlık ölçümü analizlerinde çift hörgüç yapısının korunduğu izleniyor.

Hastanın orbital BT tetkikinde her iki göz optik sinir başlarında yuvarlak iyi sınırlı yüksek yansıtıcılıkta yapılar izleniyor (Resim 4).

Optik Disk Druseni
Optik koherens tomografi (OCT) 
retina sinir lifi kalınlığı
Resim 4

Resimlerin yüksek çözünürlükte görebilmek için üzerine tıklayınız.

Ayırıcı Tanısı

Travmatik optik nöropati

İdiyopatik / demyelinizan optik nöropati

Nutrisyonel optik nöropati

Kompressif optik nöropati

Optik disk druseni

Tanı

Optik Disk Druseni

Bu olgudaki BT bulguları bizi tanıya götürüyor. Tanı psödopapilla ödeminin en sık nedeni olan “optik disk druseni”. Optik disk drusenleri kalsifiye materyallerin prelaminer bölgede birikimi ile oluşuyor. Yüzeyel olanlarında refraktif cisimler görüldüğü için basit bir fundus muayenesi ile dahi tanıya ulaşılırken, gömülü drusenlerin tanısı bir çok optik sinir hastalığını taklit ettiği için daha zor. Genellikle optik disk drusenlerinde görme keskinliği tam oluyor. Kör nokta genişlemesi ya da nasal kadranda oluşan arkuat skotomlar en sık rastlanan görme alanı bozuklukları. Görme alanı defeklerinde ilerleme genellikle çok yavaş oluyor ve bazı hastalar bunu hissederek, şikayet olarak bildirebiliyor. Bazı hastalarda ise gelişen vasküler olaylar ani görme kayıplarına neden olabiliyor. Ayrıca hyalin cisimlerin mekanik etkisine bağlı olarak bazı olgularda AION, ven kök tıkanıklığı ya da peripapiller bölgede yüzeyel kanamalar oluşabiliyor. Optik disk druseni ile ilişkili iskemik optik nöropatiler de tanımlanmış. Optik disk druseni tanısında, özellikle yüzeyel drusenlerde otofloresan görüntüleme de yardımcı olabiliyor. Ancak bu olgudaki gibi gömülü drusenlerde kalsifik materyal genellikle otofloresan vermiyor.
Bu olgunun sol gözünde rastlanan optik diske yakın  yüzeyel retina kanaması muhtemelen optik disk drusenine bağlı. Bu kanamayı açıklayabilecek başka bir patolojik bulgu görülmüyor. Ayrıca hastanın asıl şikayetini bildirdiği sağ gözde ise muhtemelen optik disk druseninin neden olduğu görme alanı defektinde büyüme var. Sol gözde ise kanamaya rağmen hastanın herhangi bir şikayeti yok.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda OCT’nin optik disk druseni ile optik disk ödeminin ayırıcı tanısında faydalı olabileceği vurgulanıyor. OCT’deki düzensiz girintili çıkıntılı yapı ve ani subretinal hiporeflektif boşluklar optik disk druseni varlığını destekliyor. Ancak hiçbir OCT bulgusu optik disk drusenin tanısını kesinleştirmiyor.

Kaynaklar

Johnson LN, Diehl ML, Hamm CW, Sommerville DN, Petroski GF. Differentiating optic disc edema from optic nerve head drusen on optical coherence tomography. Arch Ophthalmol. 2009;127:45-9.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler