Drusenoid Pigment Epitel Dekolmanı ile İlişkili Subretinal Sıvı

Amaç: Drusenoid pigment epitel dekolmanının (PED) ile ilişkili subretinal sıvının (SRS) klinik özelliklerini incelemek etmek ve SRS’nin uzun dönem görsel ve anatomik sonuçlar üzerinde etkisini değerlendirmek.

Yöntem: Takip süresi 24 aydan uzun olan drusenoid PED’li 47 göz (47 hasta) retrospektif olarak incelendi. SRS eşlik eden ve SRS eşlik etmeyen gözlerin görsel ve anatomik sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 32,9 ± 18,7 ay idi. SRS eşlik eden drusenoid PED’li grup (14 göz), daha yüksek başlangıç PED yüksekliği (468 ± 130 µm ve 313 ± 88 µm, P < 0.001), daha büyük başlangıç PED çapı (2328 ± 953 µm ve 1227 ± 882 µm, P < 0.001)  ve daha büyük başlangıç PED hacmi (1,88 ± 1,73 mm3 ve 1,12 ± 1,35 mm3, P = 0,021) ile karakterize idi. Son kontrolde görme keskinliği açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Aynı zamanda SRS’nin eşlik ettiği drusenoid PED’li grubunda tam retina pigment epiteli ve dış retinal atrofi insidansı %21,4 ve maküler neovaskülarizasyon gelişimi %7,1 SRS’nin eşlik etmediği drusenoid PED ile karşılaştırıldığında fark bulunamadı (SRS’nin eşlik etmediği drusenoid PED grubunda tam retina pigment epiteli ve dış retinal atrofi insidansı %39,4 ve maküler neovaskülarizasyon gelişimi %9,1).   

Sonuç: Drusenoid PED’in çapı, yüksekliği ve hacmi SRF gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. Drusenoid PED ile ilişkili SRS’nin varlığı, uzun dönemde görsel prognozu veya maküler atrofi gelişimini etkilemediğini sonucuna varılmıştır.

Cho HJ, Jeon YJ, Yoon W, Lee J, Kim J, Kim CG, Kim JW. Subretinal Fluid associated with Drusenoid Pigment Epithelial Detachment. Retina 2023 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36996466/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler