istanbulretina - Sayfa 3

108 Posts
0 Comments

Otozomal Resesif Best Hastalığı-Mart 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve FOF görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Otozomal Resesif Best...

Fovea Tutulumlu Kronik Santral Seröz Korioretinopatide Uygulanan Yarım Doz Fotodinamik Tedavisi Güvenirliğine İlişkin Artan Kanıtlar

Amaç: Prospektif randomize kontrollü PLACE ve SPECTRA çalışmalardan elde edilen verilerden retrospektif bir çalışma düzenlenmiştir. Fovea tutulumlu kronik santral seröz koryoretinopatide uygulanan yarım doz fotodinamik...

61. Koroid Rüptürü

Öyküsü: Sol gözünde künt travma sonrası görmede azalma şikayeti olan 20 yaşında erkek hasta kliniğimizde değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (+) Muayene Bulguları Görme keskinliği...

Tip-3 NV(RAP)-Şubat 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve OCTA görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " TİP-3 NV (RAP)” olacaktı....

60. Koroidal Nevüs ile İlişkili Subretinal Sıvı

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 50 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih...

Başarılı Yırtıklı Retina Dekolmanı Cerrahisi Sonrası Persiste Eden Subretinal Sıvı İçin Predispozan Optik Koherens Tomografi Özellikleri

Amaç: Başarılı yırtıklı retina dekolmanı cerrahisi sonrası persiste eden subretinal sıvı olan hastaların fundus görüntülemesinde predispozan klinik parametrelerini ve özelliklerini araştırmak. Yöntem: Toplam 57 hasta...

Henle Sinir Lifi Tabakası Hemorajisi-Ocak 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda retina ven dal tıkanıklığı gelişen olgularda tespit edilen OCT bulgusu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Henle...

Miyopik traksiyon makülopatisinde uygulanan vitrektomi, miyopik (atrofik) makülopati ilerlemesini hızlandırabilir

Park ve arkadaşları, miyopik traksiyon makülopatisi olan hastalarda vitrektomili veya vitrektomisiz miyopik makülopatinin ilerlemesini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Miyopik traksiyon makülopatisi olan yetmiş yedi göz, izlem grubu...

Akut Semptomatik Posterior Vitreus Dekolmanında Retina Yırtıklarının Tespitinde Optik Koherens Tomografi Kullanımı

Amaç: Akut, semptomatik posterior vitreus dekolmanı (PVD) olan hastalarda, optik koherens tomografi (OCT)'deki posterior vitreus opasitelerinin (PVO) muayenede saptanan retina yırtıkları ile ilişkisini değerlendirmek. Yöntem: 1...

59. Kozmetik Laserin Neden Olduğu Makula Hasarı

Öyküsü: Sağ gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 25 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Yanlışlıkla kozmetik lasere maruz kaldığını ifade etmekteydi. Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi...

Find me on

spot_img

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.