istanbulretina - Sayfa 1

96 Posts
0 Comments

Pakikoroid Neovaskülopatide Fotodinamik Tedavi Sonrası Nüks Öncesinde Koroidal Neovaskülarizasyonun Genişlemesi

Amaç: Pakikoroid neovaskülopatide (PNV) fotodinamik tedavi (PDT) sonrası koroidal neovaskülarizasyon (KNV) nüksü öncesinde eksüdasyon belirleyicilerini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Fotodinamik tedavi ile tedavi edilen ve 18...

64. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Zemininde Edinilmiş Vitelliform Lezyon

Öyküsü: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu öyküsü olan 84 yaşında bayan hasta görme azlığı şikayeti ile değerlendirildi. Diabetes Mellitus (+) Sistemik Hipertansiyon (+) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği...

Ayın Sorusu-Mayıs 2023

Wyburn-Mason Sendromu tanısı olan hastada OCT bulgusunu tanımlayabilir misiniz?  Ayın sorusuna cevap veren hekimler arasında çekilecek kura sonucu bir kişiye ‘‘Ottoman Istanbul in Flames’’ isimli kitap hediye edilecektir.  Cevaplarınızı...

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili büyük yumuşak drusen ve drusenoid pigment epitel dekolmanı için fotobiyomodülasyon tedavisi: tek merkezli prospektif pilot çalışma

Amaç: Kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) ile ilişkili büyük yumuşak drusen ve/veya drusenoid pigment epitel dekolmanı (dPED) olan hastalarda uygulanan fotobiyomodülasyon tedavisi sonrası...

63. Koroidal Makrodamar

Öyküsü: Rutin kontrol amacıyla kliniğimize başvuran 67 yaşında bayan hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde 10/10,...

Poppers Makulopati-Nisan 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve multicolor görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Poppers Makulopati” olacaktı. Soruya...

Drusenoid Pigment Epitel Dekolmanı ile İlişkili Subretinal Sıvı

Amaç: Drusenoid pigment epitel dekolmanının (PED) ile ilişkili subretinal sıvının (SRS) klinik özelliklerini incelemek etmek ve SRS'nin uzun dönem görsel ve anatomik sonuçlar üzerinde etkisini...

62. İzole Foveal Hipoplazi

Öyküsü: Rutin kontrol amacı ile kliniğimize başvuran 45 yaşında erkek hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde...

Otozomal Resesif Best Hastalığı-Mart 2023

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve FOF görüntüsüne bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " Otozomal Resesif Best...

Fovea Tutulumlu Kronik Santral Seröz Korioretinopatide Uygulanan Yarım Doz Fotodinamik Tedavisi Güvenirliğine İlişkin Artan Kanıtlar

Amaç: Prospektif randomize kontrollü PLACE ve SPECTRA çalışmalardan elde edilen verilerden retrospektif bir çalışma düzenlenmiştir. Fovea tutulumlu kronik santral seröz koryoretinopatide uygulanan yarım doz fotodinamik...

Find me on

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.