istanbulretina - Sayfa 1

52 Posts
0 Comments

Retinitis Pıgmentoza Hastalarında Ugulanan Transkorneal Elektrik Stimülasyon Tedavisi Multifokal Elektroretinografi Üzerinde Stabilizasyon Etkisi Olabilir

Dizdar Yiğit ve çalışma arkadaşları, retinitis pigmentosa'da transkorneal elektrik stimülasyonunun görsel fonksiyonun çeşitli objektif ve subjektif ölçümleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Transkorneal elektrik stimülasyonu monoküler...

Neovasküler ve neovasküler olmayan yaşa bağlı makula dejenerasyonu arasında uzun dönemde meydana gelen atrofi ilerlemesindeki farklılıklar

Amaç: Maküler neovaskülarizasyon (MNV) ile ilişkili maküler atrofi (MA) ve coğrafi atrofide (GA) 5 yıllık takip sonrasında genişleme oranlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: GA'lı (kuru) veya...

51. Koroideremi

Öyküsü: İlerleyici tarzda gece görme kaybı şikayeti olan 39 yaşında erkek hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile...

Ayın Sorusu-Mayıs 2022

Beş yıldır sol gözü ile iyi göremediğini ifade eden ve babasında da benzer aynı hastalık olduğu bilinen 35 yaşındaki erkek hastanın OCT, IR ve OCTA...

Statin kullanan ve kullanmayanlar arasında yaşa bağlı makula dejenerasyonu insidansında fark bulunmuyor

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve ateroskleroz arasındaki risk faktörlerinin çoğu ortaktır. Lipid düşürücü ajanların yaşa bağlı makula dejenerasyonunu önleminde rolü olduğunu düşünülmektedir. Gerçekleştirdikleri meta-analiz çalışmasında,...

Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Pigment Epitel Dekolmanlarının Tedavisinde Yüksek Yoğunluklu Eşik Altı Mikropulse Lasere Karşı Yarım Doz Fotodinamik Tedavinin Etkinliği

Amaç: Kronik santral seröz koryoretinopatide yarım doz fotodinamik tedavi ve yüksek yoğunluklu eşik altı mikropuls laser tedavisinin retina pigment epitel dekolmanları (PED) üzerindeki etkisinin karşılaştırılması. Gereç...

50. Psödoksantoma Elastikum Olgusunda Anjioid Streaks ile İlişkili Koroid Neovaskülarizasyonu

Öyküsü: Yaklaşık 3 haftadır sağ gözde görme kaybı şikayeti olan 27 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Hastanın...

İnci Kolye Bulgusu-Nisan 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonuna bağlı diskiform skar ve kistoid makula dejenerasyonu gelişen...

Santral seröz koryoretinopatisi olan hastalar, eksüdatif yaşa bağlı makula dejenerasyonu açısından yüksek risk altındadır

Lee ve ark., santral seröz koryoretinopatili (SSKR) hastalarda yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) gelişme riskini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın son 5 yıllık döneminde, 36.053 hastada SSKR...

Hiperreflektif Oval Depozitler-Mart 2022

Posterior üveit geçiren bir hastanın OCT görüntüsü gösterilmektedir. Hastanın tanısını ve OCT kesitlerinde oklar ile gösterilen bulgunun adını söyleyebilir misiniz? Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu...

Find me on

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.