istanbulretina - Sayfa 1

82 Posts
0 Comments

Ayın Sorusu-Ocak 2023

Retina Ven Dal Tıkanıklığı Gelişen Olguda OCT Görüntüsü Retina ven dal tıkanıklığı tanısı olan bu olguda OCT bulgusunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz?  Ayın sorusuna cevap veren hekimler...

Miyopik traksiyon makülopatisinde uygulanan vitrektomi, miyopik (atrofik) makülopati ilerlemesini hızlandırabilir

Park ve arkadaşları, miyopik traksiyon makülopatisi olan hastalarda vitrektomili veya vitrektomisiz miyopik makülopatinin ilerlemesini karşılaştırmayı amaçlamıştır. Miyopik traksiyon makülopatisi olan yetmiş yedi göz, izlem grubu...

Akut Semptomatik Posterior Vitreus Dekolmanında Retina Yırtıklarının Tespitinde Optik Koherens Tomografi Kullanımı

Amaç: Akut, semptomatik posterior vitreus dekolmanı (PVD) olan hastalarda, optik koherens tomografi (OCT)'deki posterior vitreus opasitelerinin (PVO) muayenede saptanan retina yırtıkları ile ilişkisini değerlendirmek. Yöntem: 1...

59. Kozmetik Laserin Neden Olduğu Makula Hasarı

Öyküsü: Sağ gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 25 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Yanlışlıkla kozmetik lasere maruz kaldığını ifade etmekteydi. Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi...

Koroidal Rift-Aralık 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda kronik santral seröz koryoretinopatili olgularda tespit edilen yeni OCT bulgusunun tanımlanması istenmiştir. Sorunun cevabı...

Patolojik Miyopiye Sekonder Makula Neovaskülarizasyonu Aktivitesinin Belirtisi Olarak Fokal Koroid Kalınlığı Hemodinamikleri

Amaç: Patolojik miyopiye sekonder makuler neovaskülarizasyonun (MNV) aktivitesi ve koroid kalınlığı arasındaki ilişkiyi incelemek. Yöntem: Aktif MNV altında artmış koroid kalınlığı ile başvuran patolojik miyopili gözleri...

58. Kubbe Şeklinde Makula ile İlişkli Seröz Retina Dekolmanı

Öyküsü: Sağ gözde görmede azalma şikayeti ile başvuran 50 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikayesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih...

BRAF/MEK İnhibitörü ile İlişkili Retinopati-Kasım 2022

Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz. Bu ayki soruda OCT ve IR reflektans görüntülerine bakarak tanının ne olduğu sorulmuştur. Sorunun cevabı " BRAF/MEK İnhibitörü ile...

Pediatrik Yaş Retina ve Retina Pigment Epitelinin Kombine Hamartomu: Cerrahiye Karşı Konservatif Yaklaşım

Amaç: Takip edilen ve pars plana vitrektomi (PPV) uygulanan pediyatrik retina ve retina pigment epiteli (CHRRPE) kombine hamartomlu hastaların sonuçlarını değerlendirmek. Yöntem: Bu retrospektif çok merkezli...

57. Ekzofitik Jukstapapiller Retinal Kapiller Hemanjioblastom

Öyküsü: Sağ gözünde uçuşma şikâyeti ile başvuran 60 yaşında bayan hasta değerlendirildi. Diabetes Mellitus (-) Sistemik Hipertansiyon (-) Aile Hikâyesi (-) Sigara (-) Travma (-) Muayene Bulguları Görme keskinliği tashih ile sağ gözde...

Find me on

Latest articles

Newsletter

Subscribe to stay updated.