Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavisinde Gelişen Retina Pigment Epitel Yırtığının Swept-Source Optik Koherens Tomografi Anjiyografi İle Öngörülmesi

Amaç: Swept-Source optik koherens tomografi anjiyografisi (OKTA) kullanılarak neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) tedavisinden sonra retina pigment epiteli (RPE) yırtığı gelişiminin öngörülmesini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, tedaviden sonra bir yıl boyunca takip edilen, yüksek miyopisi olmayan 152 neovasküler YBMD’li göz dahil edilmiştir. Değerlendirilen gözler, RPE yırtığı gelişimi olan veya olmayan olarak sınıflandırıldı. 1:2 oranında eşleştirildiler. Koroid neovaskülarizasyonu (KNV) ve RPE dekolmanı (PED) alanları OKTA ve OKT en-face görüntülerinden ölçüldü. KNV durumunu değerlendiren  OKTA’ya özgü parametreler analiz edildi.

Bulgular: 152 gözün sekizinde (%5,3) RPE yırtığı (RPE yırtığı grubu) gelişti. Eşleştirmeden sonra, RPE yırtığı olmayan 16 göz analiz edildi (RPE olmayan grup). KNV/PED alanı oranı, RPE yırtığı grubunda, RPE yırtığı olmayan gruba göre daha düşüktü (P=0.007). RPE yırtığı grubunda PED alanı daha genişti (P=0.008) ve PED yüksekliği daha yüksekti (P=0.04). OCTA’ya özgü parametreler iki grup arasında farklılık göstermedi.

Sonuç: Neovasküler YBMD olgularda tedavi öncesi geniş PED, yüksek PED ve küçük KNV alanı varlığı, tedavi sonrası RPE gelişimi için yüksek riski oluşturmaktadır.

Yasuhara S, Miyata M, Ooto S et al. PREDICTORS OF RETINAL PIGMENT EPITHELIUM TEAR DEVELOPMENT AFTER TREATMENT FOR NEOVASCULAR AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION USING SWEPT-SOURCE OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY, Retina. January 28, 2022 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35125477/

DİĞER YAZILAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler