Retina Dekolmanı Olgularında Arka Vitre Dekolmanın Belirlenmesinde Spectral Domain Optik Koherens Tomografisi Kullanımı

Amaç: Retina dekolmanı (RD) gelişen hastalarda klinik muayene ile spectral domain optik koherens tomografi (SD-OCT) arasındaki posterior vitreus dekolmanı (PVD) belirleme oranını karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Primer Retina Dekolmanı Sonuçları Çalışmasına katılan 506 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Posterior hyaloidin retina ve optik sinirden ayrılmasını tespit etmek için SD-OCT kesitleri incelendi. SD-OCT ile tanımlanan PVD’yi ve biyomikroskopi ile tanımlanan PVD’yi karşılaştırmak için istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: Retina dekolmanı olgularında biyomikroskopik muayene ve SD-OCT ile saptanan PVD oranında anlamlı fark tespit edildi. Biyomikroskopik muayene ile PVD gelişen hastaların %51’i tespit edilirken, SD-OCT ile PVD gelişen hastaların %78’i saptandı. Makula-on RD olan hastalarda, biyomikroskopik muayenede %61’i PVD’ye sahip iken, SD-OCT görüntüleme %83’nde PVD olduğu bulundu. Makula-off RD olgularında, SD-OCT inceleme ile tanımlanan PVD oranı, biyomikroskopik muayene ile karşılaştırıldığında daha yüksek bulundu (sırasıyla, %46 ve %75). PVD olan ve olmayanlarda tercih edilen cerrahi prosedür anlamlı derecede farklı bulundu.

Sonuç: Retina dekolmanı ameliyatının planlamasında posterior hyaloidin durumu önemlidir. Retina dekolmanı olgularındaki PVD durumu, SD-OCT ile yapılan incelemede,  biyomikroskopik muayeneden daha iyi tanımlanabilir.

Wagley S, Belin PJ, Ryan EH. UTILIZATION OF SPECTRAL DOMAIN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY TO IDENTIFY POSTERIOR VITREOUS DETACHMENT IN PATIENTS WITH RETINAL DETACHMENT. Retina. 2021;41(11):2296-2300. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33990115/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler