Pediatrik Yaş Retina ve Retina Pigment Epitelinin Kombine Hamartomu: Cerrahiye Karşı Konservatif Yaklaşım

Amaç: Takip edilen ve pars plana vitrektomi (PPV) uygulanan pediyatrik retina ve retina pigment epiteli (CHRRPE) kombine hamartomlu hastaların sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem: Bu retrospektif çok merkezli çalışmada, ortalama yaşı 7,7±4,7 (0,3-17) olan, PPV uygulanan veya takip edilen 13 farklı uluslararası merkezden CHRRPE’li 59 pediyatrik hastanın 62 gözü değerlendirildi. Başlangıçta ve her muayenede görme keskinliği değerleri, optik koherens tomografi (OCT) özellikleri, merkezi foveal kalınlık (MFK) ve tümör lokalizasyonu değerlendirildi. Makula ve peripapiller alanında bulunan lezyonlar zon 1, bu alanın dışında kalan lezyonlar zon 2 olarak adlandırıldı.

Bulgular: Ameliyat grubundaki 20 hastanın 21 gözü ve takip gruptaki 39 hastanın 41 gözü ortalama 36,2±40,4 (6-182) ay takip edildi. Görme keskinliğinde ameliyat  grubundaki 16 gözün 11’inde (%68,8) ve takip grubundaki 31 gözün 4’ünde (%12,9) artış izlendi (p<0,001). Ortalama MFK, ameliya grubunda 602.0±164.9 µm’den 451.2±184,3 µm’ye düşerken, takip grubun zon 1 gözlerinde 709.5±344.2 µm’den 791.0±452.1 µm’ye yükseldi. OCT’de tümörün posterior yerleşimi, foveal konturun düzensiz konfigürasyonu ve elipsoid zon defekti, subretinal eksüda ve belirgin vasküler kıvrım bulunması, düşük görme keskinliği ile ilişkilendirildi.

Sonuçlar: Pediyatrik zon 1 CHRRPE olgularında uygulanan vitreoretinal cerrahi görme keskinliğinde artış ve retinal distorsiyonunda azalma sağlayan güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Ozdek S,  Ucgul AY, Hartnett ME et al. Combined Hamartoma of the Retina and Retinal Pigment Epithelium at Pediatric Age: Surgical versus Conservative Approach. Retina  2022.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler