Fovea Tutulumlu Kronik Santral Seröz Korioretinopatide Uygulanan Yarım Doz Fotodinamik Tedavisi Güvenirliğine İlişkin Artan Kanıtlar

Amaç: Prospektif randomize kontrollü PLACE ve SPECTRA çalışmalardan elde edilen verilerden retrospektif bir çalışma düzenlenmiştir. Fovea tutulumlu kronik santral seröz koryoretinopatide uygulanan yarım doz fotodinamik tedavisi sonrası foveal atrofi riski ve optik koherens tomografide yapısal ve fonksiyonel iyileşme olasılığı değerlendirilmiştir.

Yöntem: Fovea tutulumlu kronik santral seröz koryoretinopati nedeniyle yarım doz fotodinamik tedavi uygulanan 57 hasta çalışmaya dahil edildi. Optik koherens tomografi kesitleri ve fundus otofloresans görüntüleri başlangıçta ve tedaviden sonra yapısal iyileşme ve olası atrofi gelişimi açısından analiz edildi. Ana sonuç ölçütleri, dış limitan membran bütünlüğü ve optik koherens tomografide elipsoid bölge ve fundus otofloresansında hipootofloresans idi.

Bulgular: Tedavi öncesinde 57 hastanın 21’inde (%36,8) subfoveal eksternal limitan membran kesintisiz olarak derecelendirildi ve 57 hastanın 5’inde (%8,8) subfoveal elipsoid zon kesintisiz olarak derecelendirildi. Bu oranlar 2. yıldaki son kontrolde sırasıyla %98 ve %62.7’e yükseldi (P < 0.001). Tedavi öncesinde 55 hastanın 25’inde (%45.5) ve son kontrolde 51 hastanın 23’ünde (%45.1) fundus otofloresansında hipootofloresan değişiklikler mevcuttu ( P = 0.480).

Sonuç: Yarım doz fotodinamik tedavi uygulanan kronik santral seröz korioretinopatili hastalarda son kontrolde belirgin yapısal ve fonksiyonel iyileşme görülmüştür. Hiçbir hastada foveal atrofi gelişmedi.

Feenstra HMA, Diederen RMH, Lamme MJCM, et al. Increasing Evidence for the Safety of Fovea-Involving Half-dose Photodynamic Therapy for Chronic Central Serous Chorioretinopathy. Retina. 2023;43:379-388. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36727801/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler