Aktif Santral Seröz Koryoretinopatili Gözlerde Retina Damar Çaplarının Değerlendirilmesi

Amaç: Sağlıklı ve aktif santral seröz koryoretinopatili (CSC) gözlerin retinal damar çaplarını karşılaştırmak ve retinal damar çapı değişikliklerinin CSC patogenezi üzerindeki olası etkisini değerlendirmek.

Method: Bu retrospektif çalışmaya, CSC’li 39 hasta ve 34 sağlıklı olgu dahil edildi. Spectralis optik koherens tomografi + HRA ile optik disk etrafındaki dairesel alanda retina damarlarının yapısı değerlendirildi. Her gözün dört ana arter ve venin dikey iç ve dış çapları infrared reflektans görüntüleme kullanılarak ölçüldü. Aynı zamanda damar duvar kalınlıkları, damarların iç ve dış çaplarına dayanarak hesaplandı.

Bulgular: Analizde 39 aktif CSC gözünün 304 damarı ve 34 sağlıklı gözün 266 damarı kullanıldı. Aktif CSC gözlerindeki ortalama venöz duvar kalınlığı, sağlıklı gözlerdekinden önemli ölçüde daha kalın bulundu (40.0 ± 4.9 vs. 33.5 ± 4.1 μm, P = 0.001). Aktif CSC gözlerinde venlerin ortalama iç çap önemli ölçüde daha dardı (52.5 ± 9.7 vs. 61.3 ± 8.1 μm, P = 0.001). İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da, CSC gözlerinde venlerin ortalama dış çapı daha genişti (131.1 ± 7.0 vs. 128.5 ± 8.4 μm, P = 0.074).

Sonuç: Sonuçlarımız, koroid kalınlığındaki değişikliklere ek olarak retina ven çaplarındaki değişikliklerin CSC patogenezinde potansiyel bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Altunel O, Arifoglu HB. EVALUATION OF RETINAL VESSEL DIAMETERS IN EYES WITH ACTIVE CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY. Retina 2021;41(4):861-866. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32740489/

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler