4. Olgu Sunumu: Optik Pit Makulopatisi ile Birlikte Makula Deliği

Öyküsü:

Yaklaşık 18 yıl kadar önce sağ gözünün bulanık gördüğünü farkeden ancak yapılan göz muayeneleri sonucunda herhangi bir tedavi önerilmeyen 40 yaşındaki bayan hasta özellikle son 1 yıl içinde sağ gözdeki görme netliğinin daha da azaldığını ifade etmekteydi. Bilinen herhangi bir sistemik hastalığı olmayan hasta yaklaşık 1.5 sene kadar önce sağ gözüne hafif bir travma aldığını ifade etmekteydi. Hastanın aile anamnezinde de özellik yoktu.

Muayene Bulguları

Görme keskinliği sağ gözde 4 metreden parmak sayma, sol gözde 10/10 seviyesindeydi. Ön segment muayenesi normal olan hastanın göz içi basınçları her iki gözde 15 mmHg idi. Göz dibi muayenesinde sağ gözde arkadlar dışına taşacak şeklide düzenli sınırlı seröz retinal elevasyon ve makula merkezinde artofik değişiklikler izlenmekteydi. Yine sağ gözde optik sinir üzerinde temporal kenara komşu düzenli bir çukurlaşma alanı izleniyordu. Sol göz dibi muayenesi normaldi.

Optik Pit Makulopatisi ile Birlikte Makula Deliği
Optik Pit

Test Sonuçları

Optik koherens tomografide sağ göz fovea kesitinde tam kat makula deliği tespit edildi. Delik tavanının arka hyaloid tarafından örtüldüğü görülmekteydi. Delik çevresindeki retinada atrofik değişiklikler izlenmekteydi. Optik sinir kesitlerinde retinaya hemen komşu alan içinde, temporal bölgede ileri derecede çukurlaşma seçiliyordu. Arka hyaloidin neden olduğu hiperreflektans çizginin optik sinir çukurluğuna doğru uzandığı gözlenmekteydi. Sol göz OCT sonuçları normaldi.

Optik Pit Makulopatisi ile Birlikte Makula Deliği Optik koherens tomografi

Ayırıcı Tanısı

  • Optik pit makulopatisi
  • Optik pit makulopatisi ile birlikte makula deliği
  • Travmatik makula deliği
  • Travmatik makulopati

Tanı

Optik pit makulopatisi ile birlikte makula deliği

Kaynaklar

1. Karacorlu SA, Karacorlu M, Ozdemir H, Burumcek E, Esgin H. Optical coherence tomography in optic pit maculopathy. Int Ophthalmol 2007;27:293-7.

2. Theodossiadis PG, Grigoropoulos VG, Emfietzoglou J, Nikolaidis P, Theodossiadis GP. Optical coherence tomography study of vitreoretinal interface in full thickness macular hole associated with optic pit maculopathy. Eur J Ophthalmol 2007;17:272-6.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler