Yaklaşık 1 yıldan beri gözünde tedrici görme azalması tarif eden hasta

65 yaşındaki bayan hasta yaklaşık 1 yıldan beri gözünde tedrici görme azalması tarif ediyor. Bu OCT sonucuna bakarak teşhisinizi ve günümüz kriterlerinde bu hastaya getireceğiniz yaklaşımı yazabilir misiniz?

oct retina pigment epiteli dekolmanı

Ocak 2014 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “pigment epitel dekolmanı ve kısmi RPE rüptürü- hastaya izlem önerilmeli” şeklindedir.  Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Revan Yıldırım Karadağ kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Bu ayki soruda  65 yaşındaki hastaya ait yatay OCT kesitinde görülen değişikliklere göre teşhis ve günümüz kriterlerine göre hastaya yapmamız gereken öneri istenmiştir. OCT kesitinde yaşa bağlı maküla dejenerasyonu teşhisi koyduracak geniş bir pigment epitel dekolmanı (PED) ve küçük bir alanda RPE rüptürü görülmektedir (bu bölgeden PED içindeki yansıma koridor şeklinde görülmekte). Hastalığın aktif olduğunu (eksüdasyonu) gösterecek retina içi ya da retina alt sıvı birikimi olmadığı için bu lezyonu aktif kabul edip antiVEGF ya da fotodinamik tedavi önermek günümüzdeki tedavi seçenekleri açısından doğru bir yaklaşım değildir. Günümüzde sadece PED varlığında uygulanan ve PED’i küçülten bir tedavi yaklaşımı yoktur. Bu olgunun yakın aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu olguda olduğu gibi büyük PED görülen olgularda tedavi sonrası (özellikle de fotodinamik tedavi sonrası) ya da bazen hastalığın doğal seyri esnasında geniş RPE rüptürleri oluşabilmekte ve ciddi görme kayıpları meydana gelebilmektedir.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...