Sarı oklarla işaretli bölgelerdeki değişikliklere bakarak OCT bulgularını yorumlayabilir misiniz?

Sarı oklarla işaretli bölgelerdeki değişikliklere bakarak OCT bulgularını yorumlayabilir misiniz?

oct retina damar kesitine bağlı artefakt

“Aralık 2009- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Çok sayıda hekim soruya “retina damar kesitlerine bağlı artefakt” yanıtını vererek DOĞRU cevaplamışlardır. Kendilerini tebrik ederiz. 

Retina damarları sinir lifi tabakasının hemen altında yer alırlar ve yüksek yansıtıcılık özellikleri olduğundan dolayı retina yüzeyinde hiperreflektans noktalar-odaklar şeklinde görülebilirler. Yine yüksek yansıtıcılık özelliği olan sinir lifi tabakasına çok yakın bulundukları için çoğunlukla iki yapının hiperreflektans görünümünü ayırt etmek mümkün olmaz ve damarlar nokta şeklinde görülemeyebilirler. Ancak altlarında oluşan gölgelenme koridorları sayesinde damarların yerleri tahmin edilebilinir.

oct retina damar kesitine bağlı artefakt

Resim: Fundus görüntüsünde OCT taramasının nereden yapıldığı görülmekte ve kırmızı oklar ile OCT’de gölgelenmeye neden olan damar yapıları gösterilmiş.

Retina içindeki sert eksüdalar damar kesitleri ile karışabilirler. Ancak bunlar damarlar kadar yüzeyel değildirler ve retina içi katmanlarda olduklarından dolayı hemen her zaman hiperreflektans nokta-odak şeklinde görülürler. Ayrıca eksüdalar farklı büyüklükte ve farklı şekilde oldukları için gölgelenme koridorları da değişkendir.

Damar kesitleri ile karışabilecek bir diğer patoloji vitreus opasiteleridir (örneğin sinkisiz sintilans). Bunların neden olduğu gölgelenme koridorları retinanın en yüzeyel tabakasından hatta vitreus boşluğundan başlar. Zaten sorumuza gelen ikinci sıklıktaki yanıt da vitreus opasitelerine bağlı artefaktlardır (sinkizis sintilans, inkomplet arka hyaloid dekolmanı, epiretinal membran gölgelenmesi)

Bu arada Aralık Ayı sorusuna sıkça verilen diğer yanıtlar da aşağıdakiler olmuştur:
– Drusen
– Koroid damarları
– Laser skarları
– Koroid rüptürü

İlginize teşekkür ederiz.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...