Eksüdatif YBMD izlenen hastada

Eksüdatif YBMD izlenen bu hastada OCT’de görülen KNV tipi nedir.

oct klasik koroid noevaskülarizasyonu

Nisan 2015 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı klasik koroid neovaskülarizasyonu (KNV) ya da Tip II KNV olacaktı. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Halil İbrahim Bike kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Büyüme paternine göre KNV’ler 3 alt gruba ayrılırlar. Retina ve retina pigment epitelinin (RPE) altında yerleşim gösteren KNV’ler tip I KNV grubunu oluşturur. Gizli KNV ve polipoidal koroidal vaskülopati bu grubu oluşturan lezyonlardır. Retina ile RPE arasında yerleşim gösteren KNV’ler tip II KNV grubunu oluşturur. Bunlar RPE’nin üzerinde oldukları için, aslında fibrovasküler bir kompleks olan KNV’yi OCT ile net bir şekilde tüm ebatları ile görüntülemek mümkündür. Benzer şekilde RPE altına “gizlenmedikleri” için gizli KNV’lerden farklı olarak FFA ile de sınırları net bir şekilde çizilebilinir. Tip III KNV grubunu ise retinada yerleşim gösteren retinal anjiomatöz proliferasyonlar (RAP)  oluşturur. Ancak RAP lezyonlarının ileri evrelerinde RPE altına doğru damar bağlantıları yapabilecekleri unutulmamalıdır. Ayrıca bazı YBMD hastalarında aynı gözde farklı KNV tiplerinin birliktelikleri de mümkündür.

Bizim sorumuza konu olan KNV, OCT’de RPE’nin üzerinde net bir şekilde oval lezyon olarak seçilebilmektedir. Gizli KNV’yi düşündürebilecek pigment epitel dekolmanı yoktur. KNV kenarındaki retina altı sıvı KNV’nin aktif olduğunu göstermektedir.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...