Seröz maküla dekolmanı bölgesinde lezyon

Santral seröz koryoretinopatili bu hastada seröz maküla dekolmanı bölgesinde kırmızı oklarla gösterilen lezyonu tanımlar mısınız?

oct santral seröz koryoretinopati fotoreseptör dış segmentlerinde uzama

“Mart 2011- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “fotoreseptör dış segmentlerindeki uzama”dır. Soruya doğru yanıt veren çok sayıdaki kişi arasında yapılan kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Melisa Zişan Karslıoğlu kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Fotoreseptörlerde üretilen artık materyaller fotoreseptör dış segmentlerinden retina pigment epiteli (RPE) hücreleri tarafından fogosite edilerek uzaklaştırılmaktadır. Santral seröz retinopati seyri sırasında gelişen retina dekolmanı (subretinal sıvı birikimi) nedeniyle fotoreseptör dış segmentleri ile RPE arasındaki temas ortadan kalkmakta ve fotoreseptörlerin dış segmentlerindeki artık materyaller birikmeye başlamaktadır. OCT görüntülerine de yansıyan bu bulgu “fırçamsı kenar görünümü” olarak tarif edilmektedir. Kronik olgularda birikimin daha belirgin olacağı kaçınılmazdır, ancak bazen taze dekolmanlarda da erken dönemde fırçamsı kenar görünümü oluşabildiği de unutulmamalıdır.

Bu ayki  soruya gelen diğer cevaplardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

-Subretinal plak

-Fibrovasküler proliferasyon

-Hemorajik pigment epitel dekolmanı

-Lipid kalıntıları

– Subretinal fibrin

-Hot spot lezyonu

-Koroid neovaskülarizasyonu

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...