Akut Semptomatik Posterior Vitreus Dekolmanında Retina Yırtıklarının Tespitinde Optik Koherens Tomografi Kullanımı

Amaç: Akut, semptomatik posterior vitreus dekolmanı (PVD) olan hastalarda, optik koherens tomografi (OCT)’deki posterior vitreus opasitelerinin (PVO) muayenede saptanan retina yırtıkları ile ilişkisini değerlendirmek.

Yöntem: 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında akut, semptomatik PVD’si olan 388 hastanın tıbbi kayıtlarından geriye dönük olarak değerlendirildi. Dahil edilen hastalar PVD tanısı almış ve parlamalar ve/veya uçuşma şikayeti ile başvurmuşlardır. OCT kesitleri PVO’ların varlığı için iki ayrı uzman tarafından incelendi. Birincil sonuç, fundus fotoğrafında ve muayenede retina yırtığının varlığıydı.

Bulgular: Akut PVD semptomları ile başvuran 388 hastanın 90’ında (%23,2) dilate fundus muayenesinde retina yırtığı saptandı. Bu hastalardan 78’inde (%86,7) OCT’de PVO saptandı. İstatistiksel analiz, PVO’ların varlığı ile retina yırtığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi (p < 0.01). Bu bulgunun duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %86,7 ve %72,5 idi.

Sonuç: OCT’de PVO’ların varlığı, akut, semptomatik PVD’si olan hastalarda retinal yırtık varlığını düşündürür.

Rao, Aishwarya V. BS, Shah, Ankoor R., Nguyen, Vy T. et al. Use of Optical Coherence Tomography in Detecting Retinal Tears in Acute, Symptomatic Posterior Vitreous Detachment. Retina 2022. https://journals.lww.com/retinajournal/Abstract/9900/Use_of_Optical_Coherence_Tomography_in_Detecting.259.aspx

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler