Optik Disk Druseni- Aralık 2014 Sorusu

İleri evre retinitis pigmentosa bulguları gözlenen 43 yaşındaki bayan hastanın optik sinirinde izlenen lezyonu OCT bulgularına göre tahmin edebilir misiniz?

oct optik disk druseni retinitis pigmentosa

Aralık 2014 – Ayın sorusu bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı optik disk drusenidir. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Nurgül Örnek kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Bu ayki soruda ileri evre retinitis pigmentosa bulguları gözlenen 43 yaşındaki bayan hastanın optik sinirinde izlenen lezyonun OCT bulgularına göre teşhis edilmesi istenmiştir. Optik diskten geçen OCT kesitinde yüzeye yakın 3 adet düzgün sınırlı oval yapı ve bunların neden olduğu gölgelenme koridoru optik disk kabarıklığının drusene bağlı olabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca literatürde optik disk drusenine ait olduğu gösterilen ve göreceli olarak spesifik kabul edilen düzgün iç konturlu optik ödem, subretinal hiporeflektif boşluklar ve recumbent lazy V pattern de bu olguda görülmektedir.1 Johnson ve arkadaşlarının 2009’da yayınladıkları çalışmada OCT ile optik disk ödemi görülen olgulardaki optik disk druseni teşhisinin kantitatif olarak %80 sensitiviteye, %90 oaranında da spesifiteye sahip olduğu gösterilmiştir.1

Optik disk druseninin bu soruya konu olan olguda olduğu gibi retinitis pigmentosada daha sık görüldüğü bilinmektedir. Usher sendromu, anjioid streaks, Alagille ve Noonan sendromları da optik disk druseninin sıklıkla görüldüğü diğer patolojilerdir. Yüzeye yakın optik disk drusenlerinde fundus otoflöresan teşhis için son derece değerli ve basit bir görüntüleme yöntemidir. Hatta optik disk ödemi izlenen başta çocuklar olmak üzere tüm hastaların mutlaka ilk başta fundus otoflöresan ile değerlendirilmelerini öneririm. Resim 1’de soruya konu olan hastanın fundus otoflöresan görüntüsü verilmiştir.

oct optik disk druseni

Resim 1
Optik diske ait fundus otoflöresan (FOF) görüntüde OCT kesitinin nereden geçtiği gösterilmiştir. FOF’daki çok sayıda hiperotoflöresan yuvarlak-oval yapılar druseni temsil etmektedir. Drusenlerin farklı büyüklükte ve farklı seviyelerde olduğu dikkat çekicidir.

Kaynaklar
1. Johnson LN, Dielhl ML, Hamm CW, et al. Differentiating optic disc edema from optic nerve head drusen on optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 2009;127:45-49.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler