Miyopik bayan bir hastaya ait OCT kesitİ

Bu yatay 75 yaşında miyopik bayan bir hastaya aittir. Kesitte görülen patolojik değişikliklere göre teşhisiniz nedir?

oct miyopik foveaskizis

Ağustos 2013- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.

Bu ayki sorunun cevabı “Miyopik Foveaskizis”’dir. Soruya doğru cevap veren kişiler arasında çekilen kura sonucu bu ayki kitap ödülünü Sn. Dr. Yurdacan Demir kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz.

Miyopik foveaskisis” yüksek miyopik gözlerde özellikle de arka stafilom bölgesinde görülen tipik birtakım retina ve vitreus patolojilerinin tümüne verilen isimdir. Adının “foveaskisis” olmasına rağmen maküla dekolmanı, sıkı yapışık arka hyaloid, vitreomaküler traksiyon, epiretinal membran, makülada RPE değişiklikleri diğer önemli patolojiler tabloya hemen her zaman eşlik eder. Yine bu hastalarda maküla deliği, yalancı maküla deliği gibi patolojilerin de daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Fundus muayenesinde tablonun komponentlerinin tanınması çok zordur. Bu nedenle OCT teşhiste çok önemli bir yöntemdir. Yine bu olgulardaki maküla deliğini göz dibi muayenesi ile teşhis etmek zor olabilir. OCT, cerrahi müdahale gerekecek bu patolojiyi de hatasız gösteren yöntemdir. 

Gelen çok sayıdaki yanıt içinden yaklaşık %10’unda cevap “miyopik foveaskisis” dir. Diğer cevaplarda vitreomaküler traksiyon, seröz maküla dekolmanı, RPE değişiklikleri, retinoskisis gibi OCT’deki elemanter patolojik değişiklikler tarif edilmiştir. Bu yanıtlar tablonun adını koyamadıkları için doğru olarak kabul edilmemiştir.

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...