Görme alanı defekti tarif eden hasta

Görme alanı defekti tarif eden hastanın OCT görüntüsüne bakarak teşhis konusunda yorum yapabilirmisiniz?

oct retinal artel dal tıkanıklığı

Ocak 2010- Ayın Sorusu” bölümüne ilgi gösterip soruyu cevaplayan herkese teşekkür ederiz.
Çok sayıda hekim bu yılın ilk sorusunu “retina arter dal  tıkanıklığı” yanıtını vererek DOĞRU cevaplamıştır. Kendilerini tebrik ederiz.
Retina arter dal tıkanıklıklarının OCT bulguları literatürde ilk olarak kliniğimizce tanımlanmıştır.1 Bulgular santral retina arter tıkanıklığının OCT bulguları2 ile benzerlik gösterir; ancak bu tipik değişiklikler sadece tıkalı arter tarafından beslenen retina alanlarını ilgilendirmektedir. İlgili retina bölgesinde retina yüzeyindeki katmanlarda yansıma artışı ve buna bağlı olarak retinanın derin katlarında foveal çukurluk dışındaki alanlarda hafif gölgelenme oluşur. Bu OCT değişiklikleri Resim 1’deki ok ile işaretli alanlarda görülmektedir.

oct retinal arter dal tıkanıklığı
Resim 1

Resim 2’de ise aynı hastanın renkli fundus fotografı izlenmektedir.

renkli fundus resmi retinal arter dal tıkanıklığı
Resim 2

Bu resimde arterin tıkalı olduğu bölge ok ile gösterilmiştir. Ayrıca üst yarımdaki arterlerin alt yarımdaki arterlere göre ince olduğu da işaretlenmiştir. Tıkalı damar tarafından beslenen retinada ödeme bağlı beyaz renk değişikliği de görülmektedir.
Bu soruya verilen diğer  yanıtlar da şunlardır:

– Retina ven dal tıkanıklığı
-Santral seröz koryoretinopati
-Retina pigment epiteli atrofisi
-Siliyoretinal arter tıkanıklığı
-Maküler pucker.

Kaynaklar
1.    Karacorlu M, Ozdemir H, Arf Karacorlu S. Optical coherence tomography findings in branch retinal artery occlusion. Eur J Ophthalmol 2006;16:352-353.
2.    Ozdemir H, Karacorlu S, Karacorlu M. Optical coherence tomography findings in central retinal artery occlusion. Retina 2006;26:110-112.
 

DİĞER YAZILAR

İÇERİĞİ PAYLAŞ

Son İçerikler

36. Olgu Sunumu: Sorsby’nin Fundus Distrofisi ve Optik Pit Makulopati

Öyküsü: Sol gözde görmede azalma şikâyeti olan 55 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi.                      ...

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası

Alzheimer Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Tabakası Kalınlıklarının Optik Koherens Tomografi ile İncelenmesi Amaç: Retina sinir lifi tabakası (RSLT), ganglion hücre tabakası...

Şubat 2021 Sorusu: Her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın

SORU: Rutin göz kontrolü için kliniğimize başvuran ve her iki gözde görmesi 10/10 olan, OCT görüntüsü verilen 76 yaşındaki kadın hastanın, OCT görüntüsündeki bulgunun adını...

35. Olgu Sunumu: Santral Areolar Koroidal Distrofi

Öyküsü: Her iki gözde de ilerleyici görme kaybı şikayeti olan 54 yaşında bayan hasta kliniğimizde muayene edildi. Diabetes Mellitus (-)Sistemik Hipertansiyon (-)Aile Hikayesi (-)Anne-baba akraba evliliği...

Ocak 2021 Sorusu ve Cevabı : Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen hasta

SORU: Nörofibromatozis tip-2 tanısı ile takip edilen ve sağ gözde görmesi 1/10 olan 10 yaşındaki erkek hastanın, multicolor görüntüsüne ve OCT kesitlerine bakarak tanısını ve...